Image: Colourbox

I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad

Fødevarer, fisk og landbrug Sundhed og sygdomme

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed, udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning og skaber bæredygtige teknologiske løsninger. Hvordan instituttet er med til at løse nogle af de største globale udfordringer, er i fokus, når DTU Fødevareinstituttet i år fejrer 60 års fødselsdag.

Da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark, var fokus i begyndelsen på kemiske analyser, og hvad kemiske stoffer betyder for madens sundhed. 

Siden er flere nye vigtige fokusområder kommet til i det, der i dag hedder DTU Fødevareinstituttet. Instituttet står i dag stærkt inden for forskning i kemikaliecocktails, antibiotikaresistens, bæredygtighed og tarmsundhed. Og nye forskningsfelter er godt på vej. Det omfatter fødevareallergi, helhedsvurderinger, bæredygtig kost og fødevareteknologi.

Løser nogle af de største globale udfordringer

Det er instituttets vision at bidrage til at løse nogle af verdens største udfordringer, som samtidig understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. DTU Fødevareinstituttet:

  • forebygger sygdom og fremme sundhed
  • udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning
  • skaber bæredygtige teknologiske løsninger. 
Løser vigtige opgaver til gavn for samfundet

I rollen som rådgiver hjælper DTU Fødevareinstituttet myndigheder og virksomheder med at give forbrugerne sundhed og sikre fødevarer. Innovation baner vejen for nye, værdiskabende løsninger for virksomheder. Uddannelse spreder erfaringerne over hele verden. Og forskning i verdensklasse er fundamentet for at finde nye løsninger på globale problemer.

Det er DTU Fødevareinstituttets opgaver i dag, og de har også udviklet sig over årene. Instituttet rådgiver fortsat nationale og internationale myndigheder og hjælper i højere grad også industrien med at udvikle bedre og sundere produkter. Desuden uddanner instituttet studerende i ind- og udland på områder med stor betydning for det globale fødevaremarked: fødevareteknologi, fødevaresikkerhed og ernæring.

Er et internationalt forsknings- og videnscenter

DTU Fødevareinstituttet var i begyndelsen primært et nationalt institut. I dag er det et internationalt forsknings- og videnscenter.

Forskningen foregår i høj grad i internationale netværk og konsortier, og instituttets forskere og rådgivere er med i en lang række ekspertgrupper, paneler, udvalg og arbejdsgrupper i regi af bl.a. Den Europæiske Fødevareautoritet (EFSA), EU, FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO), Nordisk Ministerråd og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

DTU Fødevareinstituttet er desuden udpeget som samarbejdscenter for EFSA i Danmark, og som WHO’s samarbejdscenter for antibiotikaresistens og for genomics. Instituttet er også EU-referencelaboratorium for både antibiotikaresistens, for pesticider i korn og foderstoffer, for procesforureninger i fødevarer og for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer. 

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets udvikling frem til i dag i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad – til gavn for samfundet.

Jubilæumsskriftet blev uddelt til deltagerne ved et Åbent Hus arrangement i anledning af DTU Fødevareinstituttets jubilæum den 11. juni 2019. De kommende måneder vil de øvrige artikler i jubilæumsskriftet blive offentliggjort.