DK: Headspace hætteglas. Foto: Joachim Rode | EN: Headspace vials. Photo:  Joachim Rode

Nye måder at skaffe data om problematiske stoffer i fødevarer

Fødevarer og fiskeri Fødevaresikkerhed

Forskning fra DTU Fødevareinstituttet vil gøre det nemmere, hurtigere og billigere at generere data om problematiske stoffer i fødevarer.

Forbrugere skal have tillid til, at fødevarer er sikre at spise. En sådan tillid afhænger af, at der findes solide data om eventuelle problematiske stoffer i vores fødevarer. For at kunne skaffe disse data er det nødvendigt med gode analysemetoder til at kortlægge indholdsstofferne.

Forskere på DTU Fødevareinstituttet har i Asterixprojektet under Fødevareforlig 3 udviklet nye metoder, som gør det muligt at skaffe flere data fra en fødevareprøve med færre omkostninger, et mindre ressourceforbrug og på kortere tid.

Analyse uden brug af standarder

En af metoderne kan bruges til at scanne honningprøver for giftstoffer, som tilhører gruppen af pyrrolizidin alkaloider. Der findes kun kommercielle standarder for cirka 50 af mere end 600 varianter af pyrrolizidin alkaloider. En standard er det rene kemiske stof i en kendt koncentration, som analyseresultater kan holdes op imod for at se, om stoffet er til stede i prøven og i hvilke mængder.

Med den nye metode er det lykkedes DTU Fødevareinstituttets forskere at identificere 18 forskellige pyrrolizidin alkaloider i honningprøver, hvoraf der ikke findes standarder for 12 af stofferne. Myndighederne har allerede taget metoden i brug, når de skal kontrollere, om honning indeholder disse sundhedsskadelige stoffer, som på lang sigt kan skade leveren.

Evne til at lede efter ukendte stoffer

For at undersøge, om kemikalier i fødevareemballage bliver overført til fødevarerne, har forskere traditionelt ledt efter kendte grupper af specifikke stoffer ved hjælp af kommercielle standarder.

I Asterix har DTU Fødevareinstituttet udviklet en metode til at søge bredt efter ukendte forureninger og vurdere farligheden af disse stoffer. Metoden kan altså bruges til at scanne for en række kemikalier og derefter afgøre, om nogle er særligt problematiske. Det vil derefter være nødvendigt at analysere for disse stoffer mere specifikt.

Identifikation af flere stofgrupper i én prøve

I Asterixprojektet har DTU Fødevareinstituttets forskere taget de første, store skridt i forhold til at kunne analysere for flere stofgrupper i prøver af plantemateriale på én gang.

En sådan multimetode vil være en stor fordel at bruge til at identificere indhold af f.eks. pesticider, mykotoksiner og forurenende stoffer i én prøve, i stedet for som nu at lede efter hver stofgruppe i en separat prøve.

Metoden skal forfines, før den kan bruges til forskning og kontrol.

Læs mere

Metoden til at teste for pyrrolizidin alkaloider er nærmere beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Food Control: Pyrrolizidine alkaloids in honey: Quantification with and without standards.

Læs mere om, hvordan man kan analysere for indhold af ukendte stoffer i fødevarer i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Analytica Chimica Acta: Exploring the chemistry of complex samples by tentative identification and semiquantification: A food contact material case.

Se desuden projektrapporten: Asterix – Analytical methodology for chemical screening and analyses in food surveillance (pdf).