Photo: DTU Fødevareinstituttet

Virksomheder får nyt værktøj til at tjekke skadelig kemi

mandag 23 nov 15
|

Kontakt

Eva Bay Wedebye
Specialkonsulent, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 04

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Kontakt

Steen Jensen
Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet
93 59 70 71
steje@mfvm.dk

Magnus Løfstedt

Funktionsleder
Miljøstyrelsen
72 54 42 92 
malfs@mst.dk

Ny database rummer mere end 600.000 stoffer og giver danske virksomheder en unik mulighed for hurtigt at få overblik over skadelige virkninger ved nye stoffer, de overvejer at bruge.

Når en virksomhed gerne vil erstatte et skadeligt stof i sin produktion, er det ofte en stor udfordring, at de mulige alternativer ikke er testet for skadelige egenskaber i tilstrækkelig omfang. Men en ny QSAR database, som DTU Fødevareinstituttet og Miljøstyrelsen står bag, gør det nu muligt at lave en søgning på et stof og hurtigt finde ud af, om der er tegn på kræftfremkaldende- eller andre miljø- og sundhedsskadelige egenskaber ved stoffet.  

"Når virksomhederne hurtigere kan få et fingerpeg om, hvorvidt de stoffer, de ønsker at bruge, er skadelige, kan det spare en masse tid og ressourcer, og de kan undgå at foretage investeringer i blinde. Eksempelvis kan en producent af maling bruge QSAR databasen til at vælge de mindst skadelige stoffer, når han skal teste og udvikle et nyt produkt. Det er dermed også lettere for industrien, at have fokus på miljø og sundhed, og det kommer jo i sidste ende forbrugerne til gode," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

QSAR forudsigelserne er baseret på avancerede computermodeller, som tager udgangspunkt i, om stoffets struktur ligner andre stoffer, der er testet for f.eks. hormonforstyrrende eller allergi- og kræftfremkaldende effekter. Hvis et nyt stof har en lignende struktur som et kendt skadeligt stof, er der stor sandsynlighed for, at det nye stof også er skadeligt. 

"Dette avancerede ekspertsystem er frugten af en lang forskningsindsats her på DTU. Det har et stort anvendelsespotentiale for innovative virksomheder, myndigheder og andre som ønsker at øge sikkerheden i forbindelse med brug af kemikalier," siger direktør for DTU Fødevareinstituttet Christine Nellemann.

Tilgængelig for alle virksomheder
"Dette avancerede ekspertsystem er frugten af en lang forskningsindsats her på DTU. Det har et stort anvendelsespotentiale for innovative virksomheder, myndigheder og andre som ønsker at øge sikkerheden i forbindelse med brug af kemikalier."
Institutdirektør Christine Nellemann

QSAR databasen, som nu gøres offentligt tilgængelig for bl.a. virksomheder, rummer information om mere end 600.000 stoffer. Virksomheder kan nemt søge et kemisk stof frem i databasen og derved få en oversigt med QSAR forudsigelser for en lang række skadelige effekter.

"Danske virksomheder arbejder allerede målrettet på at sikre, at de kemikalier, de bruger ikke skader forbrugerne. QSAR kan hjælpe virksomhederne til en første vurdering af, hvilke stoffer det giver mening at arbejde videre med i produktudvikling, og hvilke det ikke kan betale sig at bruge mere tid på. Det sparer både penge og bidrager samtidig til bæredygtig kemi," siger miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard.

Læs mere

QSAR databasen er udviklet af en forskergruppe på DTU Fødevareinstituttet i samarbejde og med finansiel støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet (Kemikalieindsatsen og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP) og Nordisk Ministerråd.

QSAR databasen er tilgængelig på QSAR's website fra i dag.  

FAKTA OM QSAR

  • QSAR står for Quantitative Structure–Activity Relationship
  • Databasen indeholder computerberegninger for farlige effekter for mere end 600.000 kemikalier
  • Databasen er tilgængelig for alle virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og ngo’er, der ønsker at bruge informationen i deres arbejde med kemikaliesikkerhed
  • Databasen giver virksomhederne mulighed for at finde frem til mindre skadelige alternativer
  • På sigt vil QSAR kunne hjælpe til at begrænse antallet af tests på dyr, fordi man kan målrette nødvendige dyreforsøg mod egenskaber, hvor man i forvejen har mistanke om at finde farlige effekter. I visse tilfælde kan QSAR forudsigelser også anvendes sammen med andre informationer til at erstatte dyreforsøg
  • Myndighederne kan anvende QSAR til at målrette ressourcerne mod de stoffer, der med størst sandsynlighed er farlige. Dette kommer også forbrugerne til gode, da disse stoffer derved hurtigere vil blive identificeret og underkastet en grundig vurdering, hvorefter de eventuelt vil blive udfaset fra diverse produkter.