Mix af hormonforstyrrende stoffer er en farlig cocktail

mandag 18 feb 08
|

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende kemikalier, der hver for sig er uskadelige i små doser, kan tilsammen være en farlig cocktail, som blandt andet kan føre til misdannede kønsorganer. Risikovurdering af kemiske stoffer bør derfor tage hensyn til eventuelle cocktaileffekter. Det viser forsknings­resultater fra DTU Fødevareinstituttet.

Mange unge mænd har dårlig sædkvalitet, og flere og flere drenge bliver født med misdannede kønsorganer. Knap 5% af alle danske drenge bliver for eksempel født med hypospadi, hvor urinrøret udmunder forkert på penis. Hormonforstyrrende stoffer i fostertilstanden har længe været mistænkt for at være en del af årsagen.

"Flere dyreforsøg har vist, at hormonforstyrrende kemikalier, der påvirker det mandlige kønshormon testosteron, kan føre til sådanne misdannelser hos rotteunger. Celleforsøg og kortvarige dyreforsøg har også antydet, at samtidig eksponering for flere kemiske stoffer kan give hormonforstyrrende effekter, selv om eksponeringen for stofferne enkeltvis ikke har nogen effekt. Det kan vi nu dokumentere faktisk er tilfældet", siger seniorforsker Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet. 
                                                                  

Markante cocktaileffekter

DTU Fødevareinstituttet har gennemført omfattende, eksperimentelle undersøgelser, hvor drægtige rotter blev udsat for en cocktail af tre kemikalier, som alle hæmmer virkningen af det mandlige kønshormon testosteron: Lægemidlet flutamid og bekæmpelsesmidlerne vinclozolin og procymidon.

De tre kemikalier blev givet i doser, som hver for sig er uskadelige. Men ved samtidig eksponering for de tre stoffer var der markante cocktaileffekter. Hanrotterne fik blandt andet feminine karaktertræk i form af brystvorter og alvorligt misdannede ydre kønsorganer. 60% af hannerne blev for eksempel født med hypospadi. 

Risikoen er undervurderet

Risikovurdering af kemikalier og fastsættelse af grænseværdier bliver i dag udført for et stof ad gangen, selv om mennesker dagligt er udsat for mange forskellige kemiske stoffer.

"Vores undersøgelser viser, at samtidig eksponering for flere hormonforstyrrende stoffer i små doser kan øge hyppigheden af misdannelser som hypospadi, selv om doserne hver for sig er uskadelige. Det er derfor ikke nok at fastsætte grænseværdier ved kun at se på et stof ad gangen", fastslår ph.d.-studerende Sofie Christiansen fra DTU Fødevareinstituttet.

"For ikke at undervurdere risikoen ved kemikalier for mennesker er det væsentligt at inddrage den mulige, samtidige eksponering for flere stoffer i risikovurderingen af kemiske stoffer. For at fastsætte et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for forbrugerne skal der tages hensyn til eventuelle cocktaileffekter og dermed, hvordan et kemikalie virker sammen med andre kemikalier", tilføjer Ulla Hass. 

Læs mere om forskningsresultaterne

Forskningsresultaterne indgår som en del i et stort EU-projekt om effekter af hormonforstyrrende stoffer. Se www.food.dtu.dk for en beskrivelse af projektet (på engelsk).

Resultaterne er offentliggjort i videnskabelige artikler i tidsskrifterne Toxicological Sciences, Environmental Health Perspectives (pdf), Miljø og sundhed (pfd) og netop også i International Journal of Andrology (online udgave).

Læs desuden om DTU Fødevareinstituttets forskning i at finde alternativer til dyreforsøg. Instituttet benytter kun forsøgsdyr, når der ikke findes andre muligheder for at undersøge potentielt skadelige effekter for mennesker.