Foto: Sukkertang. DTU Fødevareinstituttet.

Studerende skal lave ingredienser af nye biomasser og restprodukter

torsdag 29 nov 18

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Kontakt

Susan Løvstad Holdt
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 22

Et nyt kursus skal gøre DTU studerende i stand til at trække ekstra værdi ud af fødevareindustriens restprodukter ved at skabe nye, bæredygtige ingredienser.

Samlet set står danske virksomheder for 14% af verdensmarkedet for ingredienser. Danmarks styrkeposition skyldes blandt andet, at vidensinstitutioner som DTU forsker i udviklingen af sunde, sikre og bæredygtige ingredienser. 

Forskere på DTU Fødevareinstituttet er eksempelvis godt på vej med at udvinde ingredienser fra rester i kartoffelmelsproduktionen og er lykkedes med at udvinde omega-3 fra fiskerester og antioxidanter fra tang til at berige fødevarer med. Der ligger dog mange andre, uudforskede muligheder gemt i de enorme mængder af restprodukter, som fødevareproducenter genererer.

Udvikler ud-af-boksen tænkning

Som en del af DTU’s øgede satsning på ingrediensområdet kan kandidatstuderende på et nyt kursus på DTU Fødevareinstituttet få en grundig viden om den rolle, ingredienser som f.eks. emulgatorer, antioxidanter og stabilisatorer spiller i fødevarer. De studerende vil også få indsigt i, hvordan bestanddele i forskellige restprodukter kan forvandles til værdifulde, bæredygtige ingredienser.

Kurset består hovedsageligt af case-baseret arbejde, hvor de studerende skal udvikle en ny idé til at udvinde ingredienser af forskellige restprodukter såsom pulp fra kartoffelmels- og juiceproduktionen og rester fra forarbejdning af fisk. Det kan også handle om at udvinde flere ingredienser fra samme ressource i f.eks. mikroalger og tang.

Der er ikke noget facitliste til øvelserne. De fordrer, at de studerende kan tænke ud af boksen og finde på innovative idéer, som kan føre til nye ingredienser og en værdiskabelse af et lavværdi restprodukt. 

Studerende, som på ingredienskurset får en rigtig god idé, har mulighed for at deltage med den i GRØN DYST, som er DTU’s studenterkonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø.

Læs mere

Kurset bliver tilbudt første gang på forårssemesteret 2019. Læs mere i kursusbeskrivelsen på DTU’s kursuskatalog.

 

Arbejder på at opnå FN’s verdensmål

DTU Fødevareinstituttets arbejde i udvikling af en bæredygtig fødevare- og foderproduktion er med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.