Hormonforstyrrende stoffer bør ikke kun vurderes enkeltvis

Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme Kemi
Seks kemiske stoffer har hormonforstyrrende effekter – og særligt kombinationseffekter, når de bliver vurderet samlet. Det viser en risikovurdering, som Force Technology, DHI og DTU Fødevareinstituttet har foretaget for Miljøstyrelsen. 

Force Technology har sammen med  DHI og forskere på DTU Fødevareinstituttet vurderet risikoen for hormonforstyrrende effekter ved seks kemiske stoffer:

 • Butylhydroxyanisol (BHA), 
 • Butylhydroxytoluen (BHT), 
 • Butylparaben,
 • Propylparaben,
 • Octamethylcyclotetrasiloxan (D4), 
 • Bisphenol A (BPA),

Risikovurderingen viser, at udsættelse for stofferne enkeltvis ikke udgør en risiko, men at den samlede udsættelse kan være problematisk. Konklusionen er baseret på nye eksponerings-vurderinger for de seks stoffer samt en farevurdering af stoffernes hormonforstyrrende egenskaber. 

Farevurderingen viser evidens for, at alle stoffer har hormonforstyrrende effekter. Evidensen er dog stærkere for nogle af stofferne (D4, BPA, butylparaben, propylparaben) end for andre (BHA og BHT). 

Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at bidrage til den stigende forekomst af eksempelvis misdannede kønsorganer, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes og påvirkning af hjernens udvikling. Stofferne kan findes i en lang række forbrugerprodukter, fødevarer, fødevarekontakt-materialer og lægemidler. 

Ikke nok at vurdere stoffer enkeltvist

Flere større forskningsprojekter på DTU Fødevareinstituttet har de senere år vist, at kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer eksisterer, og at de bør medregnes i en kemisk risikovurdering. 

Hvis stofferne udelukkende bliver vurderet enkeltvist, vil man undervurdere den samlede risiko for hormonforstyrrende effekter. Derfor blev risikoen ved den samlede udsættelse fra flere forskellige kemiske stoffer fra flere forskellige kilder vurderet i denne risikovurdering. 

Tærskel eller ej?

I EU diskuteres det i disse år, hvorvidt en tærskelværdi for nedre hormonforstyrrende effekter eksisterer eller ej. Det er muligt, at der ligesom med kræftfremkaldende stoffer ikke eksisterer en nedre grænse for hormonforstyrrende effekter. Beregningerne blev derfor foretaget både med og uden antagelse om tærskelværdi. 

Læs mere 
 

Fakta om analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer

 • Analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer er et projekt, som blev udført i et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, DHI og Force Technology, og som bestod af flere delprojekter. 
 • Force Technology foretog kemiske analyser i en række produkter til børn og gravide og bidrog dermed til en opdateret eksponeringsvurdering for de seks udvalgte hormonforstyrrende stoffer. 
 • Forskere fra DTU Fødevareinstituttet stod for farevurderingen og vurderede de seks stoffers hormonforstyrrende egenskaber på baggrund af den videnskabelige litteratur, hvilket også var et projekt under Center for Hormonforstyrrende Stoffer. 
 • DHI sammenholdt viden fra farevurderingen med eksponeringsvurderingerne, hvilket i sidste ende resulterede i en risikovurdering af stoffernes hormonforstyrrende effekter, både enkeltvis og i kombination. 
 • FORCE Technology stod for projektets ledelse.