Photo: Colourbox.dk

De fleste fødevarer i EU overholder de tilladte pesticidgrænser

Fødevarer og fiskeri Fødevaresikkerhed Kemi
Ud af de mere end 88.000 fødevareprøver, som er analyseret i EU’s pesticidkontrol i 2020, holder 94,9% sig indenfor de fastsatte grænseværdier. Det viser EFSA’s seneste pesticidrapport.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har publiceret den årlige pesticidrapport. Den samler data fra 88.141 fødevareprøver, der er undersøgt i EU’s moniteringsprogram, som omfatter 12 fokusafgrøder og landenes nationale programmer. 

Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i alt undersøgt for 659 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.
I 54,6% af prøverne er sporbare pesticidrester ikke fundet, mens der i 40,3% af prøverne er fundet indhold af pesticidrester i koncentrationer over kvantificeringsgrænsen men under de tilladte grænseværdier i EU. Flere pesticider er fundet i omkring hver fjerde prøve. 

I 5,1% af prøverne, er pesticidrester fundet, som overskrider de gældende grænseværdier.

Eksponering og risikovurdering

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en sundhedsmæssig risiko – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2020 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at europæerne eksponeres for indhold af pesticidrester, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Læs mere

Download pesticidrapporten via EFSA's website: The 2020 European Union report on pesticide residues in food.

Få overblik over EU’s pesticidprogram på EFSA’s hjemmeside via et grafisk værktøj, der gør tallene let tilgængelige.