Analytisk væskekromatograf. Foto: DTU Fødevareinstituttet | Analytical Liquid Chromatography. Photo: DTU National Food Institute

FOODHAY-samarbejde om biomarkører og screening

torsdag 09 jun 22
DTU Fødevareinstituttet samarbejder med flere fødevarevirksomheder i det højteknologiske laboratoriecenter FOODHAY, hvor avanceret biomarkør- og screeningsudstyr bl.a. bliver brugt til at udvikle fremtidens sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Det højteknologiske laboratoriecenter FOODHAY har som mål at skabe ny viden til brug i fødevareindustrien og til talentudvikling af både studerende, forskere og medarbejdere i fødevarevirksomheder.

Som partner i FOODHAY samarbejder DTU Fødevareinstituttet derfor med flere virksomheder – bl.a. inden for en af de fire platforme i FOODHAY, biomarkør- og screeningsplatformen.

Biomarkør- og screeningsplatformen omfatter forskelligt udstyr, som kan bruges til at identificere, profilere, sekventere, ekstrahere og fermentere forskellige typer biomarkører. Det kan være både sygdomsfremkaldende og sundhedsfremmende mikroorganismer hos både mennesker, dyr og planter som i råvarer og fødevarer.

Allergifremkaldende egenskaber ved mælk
I et ph.d.-projekt om allergifremkaldende egenskaber ved ko- og kamelmælk har DTU Fødevareinstituttet f.eks. samarbejdet med virksomheden Ausnutria Dairy, der har leveret kamelmælk til projektet. Her er analytisk væskekromatografi brugt til at evaluere de forandringer, som er sket under forskellige processeringsmetoder af mælkeprøverne.


Ph.d.-studerende Natalia Zofia Maryniak arbejder ved FOODHAY analytisk væskekromatograf.
Foto: DTU Fødevareinstituttet

Isolering af mælkesyrebakterier

I et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet og Chr. Hansen A/S er det desuden forventningen, at FOODHAY Plasma Mutagenesis udstyr og et Microdroplet Culture system bliver brugt til isolering af mælkesyrebakterier. Det gør bl.a., at man fremover hurtigere vil kunne fremstille bestemte fødevareingredienser.

Læs mere
Læs mere om FOODHAY biomarkør- og screeningsplatformen og om flere eksempler på brug af FOODHAY-udstyr i en artikel i tidsskriftet PLUS PROCES: FOODHAY-samarbejde om biomarkører og screening 

Se også pressemeddelelsen: Universiteter og virksomheder skaber fremtidens fødevarer 

www.food.au.dk/foodhay  kan du finde mere information om FOODHAY og udstyr indenfor de fire platforme, og hvem du kan kontakte om eventuelt samarbejde. Samarbejdet sker som regel gennem fælles forskningsprojekter mellem virksomheder og de forskningsinstitutionerne i FOODHAY.

FOODHAY er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Københavns Universitet, DTU Fødevareinstituttet og Arla. Arla er strategisk partner - og både Food & Bio Cluster Denmark og Dansk Industri bidrager aktivt som repræsentanter for de danske fødevarevirksomheder.