Blandet slik. Foto: Colourbox.dk

Projekt har hjulpet danske børnefamilier med at blive mindre søde

Ernæring og kostvaner Fødevareproduktion
Afslutningsrapporten fra ’Er du for sød?’-projektet er netop udkommet. DTU Fødevareinstituttet har udviklet og afprøvet forskellige redskaber, der kan hjælpe børnefamilier med at nedsætte forbruget af det søde og skabe en sundere hyggekultur. 

Danskernes forbrug af slik, kage og sodavand er meget højt, særligt i weekenden som en del af familiehyggen. Det er baggrunden for projektet ’Er du for sød?’, der med støtte fra Nordea-fonden har udviklet redskaber, strategier og budskaber til at nedsætte forbruget af det søde hos danske børnefamilier. 

Afprøvet blandt 95 børnefamilier
Materialerne er afprøvet i Hvidovre Kommune i samarbejde med sundhedsplejen blandt 95 børn og deres familier i skoleåret 2020-2021. Børnene i interventionsgruppen blev sammenlignet med en kontrolgruppe med 58 børn, der fik en sundhedssamtale uden særligt fokus på det søde. Alle familier i både interventions- og kontrolgruppen registrerede børnenes kost i en uge både i starten og i slutningen af projektet.

Ved sundhedssamtalen med sundhedsplejersken fik de vejledning på baggrund af en registrering i en såkaldt ”SØD-måler” for det enkelte barn. Familierne fik også udleveret en ‟SØD-kasse” med en portionsplade, en inspirationsbog, en højtlæsningsbog om tandsundhed, en app med et digitalt læringsunivers, et kortspil og adgang til en facebookgruppe, hvor de kunne udveksle erfaringer. 

Forbruget nedsat med 13%
Afprøvningen viste, at børnene i interventionsgruppen havde et 13% lavere indtag af søde sager og søde drikke ved projektets afslutning. Det skal ses i lyset af, at afprøvningen foregik under en COVID-19 periode, hvor forbruget af søde sager ellers steg i befolkningen.  

Evalueringen viser desuden, at det i høj grad er lykkedes for kommunen at implementere flere af materialerne og redskaberne i sundhedsplejens daglige praksis til gavn for familierne. Både børnefamilier og sundhedsplejersker er generelt glade for de nye materialer og redskaber, som blev udviklet i ”Er du for sød?”.

Læs mere

Læs slutrapporten fra projekt ’Er du for sød?’ for en sundere hyggekultur i danske børnefamilier (pdf)

Download materialer fra Er du for sød?-projektet

8 gode råd til at ændre de søde vaner

I starten af projektet gav almindelige danskere mange hundrede tips til, hvordan der kan skrues ned for de søde sager og søde drikke. Disse tips er videreudviklet til budskaber og strategier til at gøre hverdagen og hyggen sundere:

  1. Drop depoterne – du spiser, hvad du køber
  2. Klar, parat, haps – frem med det grønne
  3. Hygge er noget, vi gør – ikke noget, vi spiser
  4. Vand til hverdag
  5. Lidt men godt
  6. Tre søde regler – hvilke vælger I?
  7. Små skåle, store glæder
  8. Du er sød nok – spis det halve