Deltag i konferencen: Fremtidens sunde, sikre og bæredygtige fødevarer

Fødevareproduktion Fødevareproduktion

Programmet er nu klar til konferencen om fremtidens bæredygtige, sunde og sikre fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet afholder den 13. oktober 2022. Kom og få indsigt i forsknings- og innovationsaktiviteter, der er med til at udvikle fremtidens fødevarer. Fødevaredirektør i Fødevarestyrelsen Annelise Fenger holder åbningstalen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt Food & Bio Cluster Denmark støtter konferencen.

Forbruget af fødevarer står for ca. en fjerdedel af det samlede klimaaftryk pr. person. Samtidig vokser verdens befolkning, og det betyder, at vi skal producere 70% flere fødevarer i 2050, end vi gør i dag.

Det har store konsekvenser for fødevaresektoren. Fødevareindustrien bliver nødt til at udvikle nye og bedre fødevarer, udnytte sidestrømme og restprodukter i fødevareproduktion og -forarbejdning bedre samt tage nye produktionsmetoder i brug, som udleder mindre CO2.

Udfordringerne kræver nye bæredygtige teknologisk løsninger, hvor industrien, myndigheder og forskningsinstitutioner samarbejder om at udvikle ny teknologi, nye fødevarer og nye lovgivningsmæssige rammer. Men den grønne omstilling af fødevaresektoren kan med ændrede spisevaner og produktionsmetoder også føre til ringere ernæringsniveau og dårligere fødevaresikkerhed, hvis ikke den bliver tænkt rigtigt på forkant. Det vil DTU Fødevareinstituttet stille skarpt på den 13. oktober 2022 på konferencen: Fremtidens sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet bidrager med deres viden, startups deltager i matchmaking med studerende og forskere, og såvel fødevareministeren og bl.a. flere af fødevareindustriens brancheorganisationer vil give deres besyv med på denne vigtige dagsorden for Danmark, dansk eksport og klodens fremtid. Det er gratis at deltage i konferencen, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Food & Bio Cluster Denmark. 

Tid
Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 9-16.30. Registrering og kaffe fra kl. 8.30, og kaffe og stande er åbne til kl. 16.30

Sted 

Kl. 8.30-12:
Oticonsalen
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby   
Kl. 12-16.30:
Biosfæren, stuen i bygning 202
Kemitorvet
2800 Kgs. Lyngby 

Bemærk, at Anker Engelunds Vej er afspærret pga. letbanearbejdet
Se kort over nye adgangsforhold og busstoppesteder ved Lyngby Campus (pdf)

Program
Konferencen foregår på engelsk og er delt i to halvlege. 

Første halvleg foregår i Oticonsalen.
Institutdirektør Christine Nellemann fra DTU Fødevareinstituttet og rektor på DTU Anders Bjarklev byder velkommen.

Hovedtalerne er:

  • Fødevaredirektør Annelise Fenger fra Fødevarestyrelsen
  • Branchedirektør Leif Nielsen fra DI Fødevarer
  • Direktør Lars Visbech Sørensen fra Food & Bio Cluster Denmark 

Derudover vil en række forskere fra DTU Fødevareinstituttet bidrage med oplæg.

Anden halvleg foregår i Biosfæren i bygning 202 
Her vil en sund, sikker og bæredygtig frokost først blive serveret.

Adjungeret professor Claus Meyer fra DTU vil holde oplæg efterfulgt af en ’Future Food Fair’. Det er her muligt at få indblik i endnu mere af DTU Fødevareinstituttets forskning og innovationsaktiviteter, som bidrager til at udvikle fremtidens fødevarer. Der vil være god tid til at besøge forskellige stande, tale med og møde forskerne bag fremtidens fødevareforskning og høre oplæg fra instituttets ph.d.-studerende. 

Også startup fødevarevirksomheder kan deltage med en stand. Dermed opfordrer instituttet studerende, forskere og andre konferencedeltagere til at deltage i matchmaking om fremtidigt samarbejde, som kan føre til nye spor i udviklingen af fremtidens sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.

Se hele programmet (pdf)

Tilmelding
Det er gratis at deltage i konferencen. På grund af begrænset deltagerantal og forplejning er tilmelding nødvendig senest den 7. oktober 2022. Tilmelding kan ske via dette link.

Fødevarestartups kan deltage med en stand ved at skrive til food@food.dtu.dk senest den 29. september. Herefter vil en medarbejder fra DTU Fødevareinstituttet tage kontakt om muligheder og det praktiske.

Konferencen er især relevant for fagpersoner i fødevarevirksomheder, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner, myndigheder og fødevarestuderende.

Kontakt
food@food.dtu.dk for spørgsmål om konferencen