DK: Drikkevand i glas. Foto: Colourbox.dk | UK: Drinking water in glass. Colourbox.dk

Ny viden på vej om kemikalieblandingers skadelige effekter

tirsdag 02 nov 21

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Et nyt EU projekt koordineret af DTU vil skabe bedre viden om, hvilke stoffer i kemikalieblandinger er sundhedsskadelige - uden brug af dyreforsøg.

Mennesker er udsat for et utal af naturlige og syntetiske kemikalier fra fødevarer, forbrugerprodukter og miljøet. Traditionelt er risikovurderinger af disse kemikalier udført for ét stof af gangen.

Forskning har dog vist, at hvis man skal beskytte mennesker mod kemikaliernes sundhedsskadelige virkning, er det ikke tilstrækkeligt at risikovurdere kemikalierne ét for ét. I kombination kan kemikalier med samme skadelige effekt nemlig gøre skade - selv i doser, der hver for sig er harmløse.

Forskere fra 11 vidensorganisationer i Europa vil i det nye EU-projekt PANORAMIX skabe bedre viden om og udvikle metoder til at identificere ’real-life’ kemikalieblandinger og vurdere, hvor sundhedsskadelige de er. Panoramix projektet har særligt fokus på sundhedsskadelige effekter i børn og skal gennemføres uden brug af dyreforsøg. Det ledes af DTU Fødevareinstituttet.

Data fra danske børn spiller en vigtig rolle

Forskerne vil undersøge komplekse prøver af fødevarer, vand og navlestrengsblod for at kortlægge hvilke kemikalier, mennesker bliver eksponeret for ad de veje og derefter undersøge, hvilke af kemikalierne der er ansvarlige for den sundhedsskadelige effekt.

Den viden vil de koble med data fra Odense Børnekohorten, hvor biologisk materiale fra 2.551 børn er blevet indsamlet i deres første 18 leveår for at give indblik i faktorer, der påvirker hjernens udvikling og fertiliteten senere hen i livet. Koblingen vil afsløre potentielle sundhedseffekter, der opstår lang tid efter kronisk eksponering.

Arbejdet skal resultere i, at forskerne kan udpege og kvantificere de stoffer i ’real-life’ kemikalieblandinger, som med størst sandsynlighed er skyld i sundhedsskadelige effekter. Den viden kan bruges til at fastsætte grænser for sikker eksponering af stofferne – grænseværdier, som myndigheder kan bruge i lovgivningen omkring kemikaliesikkerhed.

Læs mere

Titlen for PANORAMIX projektet er: ‘Providing risk assessments of complex real-life mixtures for the protection of European citizens and the environment’. Projektet har modtaget en bevilling gennem H2020 GreenDeal programmet på mere end 32 millioner DKK.

Få mere viden om det fire-årige projekt og følg med efterhånden som forskningen bliver publiceret via DTU Orbit

DTU Fødevareinstituttets forsker i det store antal potentielt skadelige kemiske stoffer og vurderer de sundhedsmæssige konsekvenser med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og udvikling af computermodeller, der kan forudsige de skadelige effekter.

Læs om forskningen i et temasite på DTU Fødevareinstituttets website: Kemikaliepåvirkninger.

Panoramix konsortiet består af:

 • DTU (Anne Marie Vinggaard)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Marja Lamoree & Timo Hamers)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (Beate Escher)
 • Brunel University London (Martin Scholze & Andreas Kortenkamp)
 • Syddansk Universitet (Tina Kold Jensen)
 • Ecole Nationale Vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation (Jean Philippe Antignac)
 • German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) (Matthias Herzler & Michael Ölgeschläger)
 • Altertox SPRL (Francois Busquet)
 • Biomax Informatics AG (Dieter Max)
 • PrediTox S.A.S. (Marc Audebert)
 • Odense Universitetshospital