Foto: Sukkertang. DTU Fødevareinstituttet.

Tang i fiskefoderet kan øge jodindhold i opdrætsfisk

torsdag 06 maj 21

Kontakt

Kit Granby
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
21 92 46 66

Kontakt

Paw Dalgaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 25 66

Kontakt

Per Bovbjerg Pedersen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 32 56

DTU-forskere har i et stort EU-projekt været med til at skabe viden, der kan styrke den europæiske produktion og forarbejdning af fisk og skaldyr. De har bl.a. dokumenteret, at tangholdigt fiskefoder kan øge jodindholdet i opdrætsfisk forsvarligt, og at produktion af saltreducerede fiskeprodukter kan ske uden negativt at påvirke fødevaresikkerheden.

Fisk og skaldyr er en vigtig kilde til protein af høj kvalitet, og de er naturligt rige på næringsstoffer, som er værdifulde for en sund kost. Globalt er omkring tre milliarder mennesker afhængige af vildfanget og opdrættet fisk og skaldyr som den primære proteinkilde.

Da både verdens befolkning og akvakultur fortsætter med at ekspandere, er det vigtigt at udvikle nye og miljøvenlige løsninger for at sikre kvaliteten samt den globale forsyning af fisk og skaldyr.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua er blandt 60 forskere, der i det netop afsluttede EU-projekt, Seafood Tomorrow, har skabt ny viden, som kan styrke produktion og forarbejdning af fisk og skaldyr i Europa samt sikre fremtidige generationer bæredygtige produkter.

Effektiv og sikker jodberigelse

I projektet har forskerne fra DTU udført kontrollerede forsøg med naturlig bioberigelse af ørreder med jod ved at blande små mængder tørret sukkertang i foderet. Jod er et vigtigt næringsstof og et utilstrækkeligt jodindtag blandt gravide er årsag til det største forebyggelige tab af intelligens hos børn.

Vilde fisk bidrager til jodindtag. Så når en stigende del af de fisk, vi spiser, er opdræt, er det relevant at bioberige dem, fordi en stor bestanddel af foderet i dag kommer fra ikke marine kilder, som ikke har et naturligt jodindhold. Forskernes undersøgelser viser, at tangholdigt foder kan bruges til på forsvarlig vis at øge jodindholdet i fisk.

Beregninger af sikkerheden ved opskriftsændringer

Ændringer i fiskeprodukters opskrifter har også været under luppen i projektet, da de kan have afgørende indflydelse for fødevaresikkerheden – særligt hvis der sker ændringer i indholdet af konserverende stoffer som salt. 

DTU har modelleret den mikrobiologiske fødevaresikkerhed for saltreducerede fiskeprodukter, som er udviklet i projektet inklusiv nye opskrifter udviklet af professionelle kokkeskoler til henholdsvis børn/unge, gravide og seniorer. Arbejdet viser, at f.eks. nye opskrifter for røget laks kan fremstilles med et saltindhold, der er halvt så stort som normalt, uden det kompromitterer sikkerheden.

Læs mere

For mere information om projektets samlede resultater, gå til pressemeddelelsen: Seafood Tomorrowproject results help to secure a sustainable future for the seafood industry eller den interaktive pjece: Seafood Tomorrow Key achievements Booklet

Projektet er finansieret af EU Horizon 2020-programmet (Grant Agreement no. 773400).

Resultaterne af arbejdet med bioberigelse er anvendt i et gratis e-lærings modul: Creating nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow og et faktaark: Seafood sustainability: Novel aquafeeds for biofortified rainbow trout. Det er også beskrevet i de videnskabelige artikler: 

Arbejdet med at vurdere fødevaresikkerheden ved forskellige produktformuleringer og produktionsmetoder er beskrevet i artiklen: 

Alle artiklerne er bragt i tidsskriftet Food and Chemical Toxicology.