Tiltrædelsesforelæsning

Invitation til professor Jens Jørgen Sloths tiltrædelsesforelæsning

mandag 05 jul 21

Kontakt

Jens Jørgen Sloth
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 57

Kontakt

Susanne Carlsson
Institutsekretær
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 06

KONTAKT

For faglige spørgsmål:
Professor Jens Jørgen Sloth

For praktiske spørgsmål om arrangementet:
Institutsekretær Susanne Carlsson
Kom til tiltrædelsesforelæsning og hør, hvordan forskning kan forbedre metoder til at undersøge madvarer for kemiske stoffer, som kan gavne eller skade menneskers sundhed.

Menneskers sundhed er bl.a. afhængig af, at vi får passende mængder af de essentielle næringsstoffer, som kroppen har brug for og ikke for meget af diverse skadelige kemikalier. Fødevarer er en af de væsentligste eksponeringskilder til både skadelige og gavnlige stoffer.

For at kunne vurdere fødevarers sikkerhed er der brug for egnede analysemetoder, som kan generere pålidelige data om deres indhold af disse stoffer. Netop sådanne metoder har Jens Jørgen Sloth arbejdet på at udvikle i sin mere end to årtier lange karriere ved DTU Fødevareinstituttet.

Dette arbejde er omdrejningspunktet for tiltrædelsesforelæsningen ’License to analyse – analytical chemistry and trace elements in food’, som vil give indblik i Jens Jørgen Sloths forskning indtil nu – og give et bud på, hvor feltet skal bevæge sig hen for at kunne løse nogle af fremtidens udfordringer.

Forelæsningen vil gøre tilhørerne klogere på, hvorfor det eksempelvis er afgørende at kunne identificere den kemiske form, som grundstoffer forekommer i (eksempelvis uorganisk vs. organisk arsen) for at vurdere fødevaresikkerheden og vise, hvordan metoderne har fundet anvendelse i forskningen og i den officielle fødevarekontrol.

Forelæsningen foregår på engelsk.

Invitation

Se invitation (pdf) fra DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Tid

Fredag den 13. august 2021 kl. 15.00-16.00 med efterfølgende reception.

Sted

DTU Lyngby Campus
Mødelokale M1
Bygning 101A, 1. sal
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding 

Der er nu lukket for tilmelding. Det er dog stadig muligt at overvære forelæsningen online. Skriv til suca@food.dtu.dk inden den 13. august kl. 12 for at få tilsendt link til streaming.