Ny metode skal vurdere miljøkemikaliers betydning for folkesundheden

Et nyt forskningsprojekt, BurdenX, i DTU Fødevareinstituttet sigter mod at udvikle en metode, der gør det muligt at beregne miljøkemikaliers hidtil ukendte påvirkninger af folkesundheden.

Rottetestikler fra clotrimazolestudie. Foto: DTU Fødevareinstituttet
 
Foto af Sofie Theresa Thomsen, som tegner model på whiteboard
Sofie Theresa Thomsen. Foto: DTU Fødevareinstituttet

Følger af miljøkemikalier er vanskelige at dokumentere

Én af udfordringerne ved at beregne helbredskonsekvenserne af miljøkemikalier er, at eventuel sygdom typisk først viser sig efter flere år. Udsættes man i stedet for en sygdomsfremkaldende bakterie gennem maden, vil relateret sygdom som regel vise sig hurtigt, f.eks. ved opkast og diarré. Her er det ofte muligt direkte at spore hvilken bakterie, der er skyld i sygdommen, og hvilken fødevare der var kilden.

For miljøkemikaliernes vedkommende kan mange andre påvirkninger af helbredet være sket gennem årene, herunder fra andre kemiske stoffer eller gennem livsstil. Det kan derfor være svært at vise en klar sammenhæng mellem eksponering og sygdom på grund af miljøkemikalier i epidemiologiske studier (befolkningsundersøgelser). Andre typer af studier, herunder celleforsøg kan understøtte etableringen af en sammenhæng mellem eksponering og effekt i mennesker.

Forskerne vil bruge såkaldte Bayesianske modelleringsmetoder, der gør det muligt at koble data fra forskellige kilder og beregne sandsynligheden for, at der er en sammenhæng mellem sygdom og eksponering for miljøkemikalier.

Læs mere om sygdomsbyrden og måleenheden DALY på DTU Fødevareinstituttets temasite om sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Sofie Theresa Thomsen modtog i december Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonds Forskningspris samt rejselegat 2023. Se nyheden: Jorcks Fonds Forskningspriser til DTU-forskere.

Find information om Forskningsgruppen for helhedsvurdering på DTU Fødevareinstituttets website.

Titel på forskningsprojektet: BurdenX – Development of a Bayesian approach to estimate the unknown health impact of environmental chemicals.

Projektet løber fra april 2024 og tre år frem. Det er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Inge Lehmann-programmet med 3.161.066 kr. Forsker på DTU Fødevareinstituttet Sofie Theresa Thomsen leder projektet.

BurdenX udføres i samarbejde med Professor Thomas Hartung fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA, og Professor Mark Cronin fra Liverpool John Moores University, England.