Få den nyeste viden om antibiotikaresistens

Fødevare- og sundhedsprofessionelle samt andre interesserede kan følge en opdateret udgave af populært Coursera-kursus med den nyeste viden om antibiotikaresistens. Det er designet af et hold eksperter fra DTU Fødevareinstituttet, som til dagligt beskæftiger sig med global overvågning af antibiotikaresistens.

 Foto: Colourbox


DTU Fødevareinstituttet har en central rolle i den globale overvågning af antibiotikaresistens. Formålet med Coursera-kurset er at dele ud af den viden og bidrage til at stoppe den pandemi af antibiotikaresistens, der udspiller sig især i udviklingslandene, hvor nogle bakterier i øjeblikket går fra at være multiresistente til at være panresistente, hvilket vil sige, at de går fra at være resistente overfor mindst tre typer af antibiotika til at være resistente over for al behandling med antibiotika.


Undervisning med verdens-kapaciteter indenfor antibiotikaresistens

I de indledende moduler lærer kursisterne, hvad bakteriel resistens er, hvordan det spredes og om brugen af antibiotika. Herefter går modulerne dybere ned i metoder til at teste for resistens, samt hvordan man identificerer kritiske former for resistens.

Som noget nyt i den opdaterede version af kurset er det fra juli 2024 muligt at tage et modul om overvågning af antibiotikaresistens, herunder hvorfor overvågning er vigtig, om de strukturer på globalt plan der overvåger resistens lige nu, og om hvad der skal til for at opbygge en overvågning af antibiotikaresistens. Her vil deltagerne blive undervist af folk fra organisationer som Verdenssundhedsorganisationen WHO, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), den amerikanske Food and Drug Administration (US FDA) samt det danske overvågningsprogram for antibiotikaresistens, DANMAP.

 

  • Der er ingen adgangsbegrænsninger på kurset, der består af en række videolektioner
  • 64.000 har hidtil tilmeldt sig kurset
  • 40.000 har set nogle af kursets moduler
  • 14.000 har fået et certifikat fra kurset
  • Mange deltagere kommer fra lav- og mellem-indkomstlande lande og lande med begrænset adgang til denne type viden og træning
  • De fleste deltagere er studerende eller professionelle
  • Kurset er vurderet til 4,7 ud af 5 af deltagerne

Kurset trækker på viden fra antibiotikaovervågning i Asien

Den nye udgave af Coursera-kurset udspringer af EQAsia-projektet, som DTU Fødevareinstituttet leder. Projektet er finansieret af The Fleming Fund og har etableret strukturer til overvågning af antibiotikaresistens i Asien via undervisning og kvalitetsvalidering af 50 laboratorier, der undersøger prøver fra lokalbefolkningerne.

Forskerne arbejder i projektets nyligt igangsatte fase II på at udvide laboratoriekapaciteten til 80, og der er samtidigt et stort fokus på at få udbredt den viden, man kan uddrage baseret på de data, som overvågningen nu genererer. Kurset skal sikre, at alle har adgang til den mest essentielle viden og de nyeste metoder til at kunne opspore antibiotikaresistens.

Læs mere

Få yderligere info og tilmeld dig kurset: Antimicrobial Resistance – Theory & Methods – Fighting Antimicrobial Resistance – Theory, Methods for Diagnostics and Global Surveillance

Læs mere om Forskningsgruppen for Gobal Kapacitetsopbygning