Image: DTU Fødevareinstituttet

Brug for fokus på fisk og bælgfrugter i dagsinstitutioners mad

tirsdag 27 aug 19

Kontakt

Lene Møller Christensen
Akademisk medarbejder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 11

Kontakt

Ellen Trolle
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 21

Mere fisk og flere bælgfrugter bør komme på tallerknerne i danske dagsinstitutioner med en madordning, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Hvis vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner serverer frokost for børnene, skal den ifølge lovgivningen være sund. Siden september 2018 har dagsinstitutionernes madprofessionelle kunnet hente vejledning til at sammensætte både sunde frokoster, morgen- og mellemmåltider for de små i Fødevarestyrelsens ”Guide til sundere mad i dagsinstitutionen”.

DTU Fødevareinstituttet har på opdrag fra Fødevarestyrelsen undersøgt i hvor høj grad den mad, som danske daginstitutioner tilbyder, lever op til guidens principper for madens ernæringsmæssige sammensætning.

Bedst ernæringsmæssig sammensætning til frokost

Undersøgelsen viser, at principperne er bedst implementeret for frokost og drikkevarer, idet tre ud af fire dagsinstitutioner har implementeret 60-70% af disse principper. Det går mindre godt til morgenmad og mellemmåltiderne, hvor under halvdelen af principperne er implementeret i mindst tre af fire daginstitutioner.

Resultaterne skal ses i lyset af, at Fødevarestyrelsen har haft anbefalinger for frokostmåltidet siden 2009, mens anbefalingerne til morgenmaden og mellemmåltiderne er kommet til i 2018.

Sæt flere bælgfrugter og æg på menuen – især når mindre kød tilbydes

Daginstitutionerne er flittige til at bruge fuldkornsprodukter til morgen og frokost, og de har stor fokus på at reducere indtaget af salt og sukker – særligt hos de mindste børn. De er også gode til at tilbyde fiskepålæg til kolde frokostretter, mens det kniber mere med fisken i de varme frokostretter, idet kun 60% af daginstitutionerne tilbyder fisk som varm ret mindst en gang om ugen.

Den nye undersøgelse viser, at 81% af daginstitutionerne opfylder princippet om at tilbyde kød, fisk, æg eller bælgfrugter mindst fire ud af fem dage. I en del daginstitutioner står menuen således lidt for ofte på grød eller suppe og vegetarretter uden bælgfrugter eller æg til frokost.

Når daginstitutionerne for ofte tilbyder retter, der hverken indeholder kød, fisk, bælgfrugter eller æg, er der risiko for, at børnene ikke bliver mætte eller får tilstrækkelig med næringsstoffer disse dage.

Daginstitutionerne bør derfor have større fokus på at servere fisk, bælgfrugter og/eller æg. Dette gælder særligt de daginstitutioner, som tilbyder en kost med mindre kød.

Den samme problematik gælder for daginstitutionernes større mellemmåltider om eftermiddagen, som skal indeholde fisk eller kød mindst én gang om ugen eller alternativt f.eks. fisk og bælgfrugter mindst én gang om ugen. Dette opfylder færrest børnehaver (26%) og flest vuggestuer (45%). Et stykke frugt og brød uden fedtstof eller pålæg kan ikke stille sulten tilstrækkeligt længe.

Husk drikkemælken

Fødevarestyrelsens ”Guide til sundere mad i dagsinstitutionen” indeholder en række principper. Ved at efterleve principperne kan institutionerne sørge for, at maden bliver velbalanceret og sund. For at det ernæringsmæssige regnestykke går op, skal børnene dog tilbydes mælk at drikke i løbet af dagen.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn i vuggestuealderen får tilbudt mælk i løbet af dagen, men at det ikke gør sig gældende for omkring halvdelen af daginstitutionerne med børnehavebørn. Mælken bidrager ud over energi også med bl.a. calcium, zink og B12-vitamin i børnenes kost.

Læs mere

I alt har 1.053 dagsinstitutioner deltaget i undersøgelsen. Blandt deltagerne har 89% af vuggestuerne et frokosttilbud. Blandt de integrerede institutioner tilbyder 69% frokost til vuggestuebørnene, mens 56% tilbyder frokost til børnehavebørnene. Kun 25% af børnehaverne tilbereder frokost til børnene.

Undersøgelsens resultater er beskrevet i rapporten: Madudbud i dagsinstitutioner 2018.

DTU Fødevareinstituttet har i en e-artikel forklaret, hvordan næringsstofanbefalinger og de officielle kostråd er omsat til principperne i Fødevarestyrelsens ”Guide til sundere mad i dagsinstitutionen”: Ernæringsfaglig baggrund for guide til sundere mad i daginstitutionen. Artiklen sætter også fokus på områder, som daginstitutionerne skal være særligt opmærksomme på.