Photo: Mikkel Adsbøl

Stor andel indsamlede bakterier i EU er antibiotikaresistente

tirsdag 18 maj 21

Kontakt

Helle Bisgaard Korsgaard
Specialkonsulent (tidligere ansat)
DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

En stor del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som ofte bliver brugt til at behandle infektioner i mennesker og dyr.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, har udgivet EU-rapporten for 2018/2019 over forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i mennesker, fødevareproducerende dyr og kød.

Rapporten viser, at er en betydelig del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som læger og dyrlæger typisk vælger til at behandle infektionerne med.

I Danmark såvel som resten af EU er forekomsten lav af samtidig resistens over for flere antibiotikatyper, som er kritisk vigtige i behandling af alvorlig sygdom hos mennesker. Det drejer sig om fluorokinoloner og 3. generations cefalosporiner i salmonella samt fluorokinoloner og makrolider i campylobacter.

Rapporten viser, at resistensproblemet i Danmark – i lighed med mange lande i Nordeuropa – i mange henseender er mindre end i Øst- og Sydeuropa.

Læs mere

Rapporten, som er udgivet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, kan downloades via EFSA’s website: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2018/2019.

Et online datavisualiseringsværktøj på EFSA’s website viser forekomsten af resistens i bakterierne salmonella, campylobacter og E. coli fra dyr, mennesker og fødevarer for hvert enkelt EU-medlemsland. Værktøjet giver mulighed for at vise data for enkelte lande og antibiotikatyper, såvel som sammenligninger indenfor en region eller på tværs af alle medlemsstater.

For et interaktivt kig på resistenssituationen i EU, gå til EFSA’s online datavisualiseringsværktøj.

I Danmark står DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut bag DANMAP-programmet, der siden 1995 har overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. DANMAP-rapporterne kan hentes fra DANMAP’s website

Se en kort YouTube video, hvor en af EFSA’s eksperter forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvorfor det er et problem i forhold til fødevarer.