Betydningen af salmonella i dyrefoder for menneskers sundhed

tirsdag 23 jul 13
|

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94
DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har vurderet betydningen af salmonella i dyrefoder for menneskers sundhed ved en systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur på området. Undersøgelsen peger også på de vigtigste kontrolforanstaltninger for at reducere salmonella i husdyrfoder.

Salmonella forekommer hyppigt i husdyrfoder, specielt i olieholdige produkter som for eksempel soja. Husdyr kan blive smittet med salmonella via forurenet foder, hvorefter fødevarer kan blive forurenet med salmonella under slagtning og forarbejdning og derved udgøre en risiko for sygdom hos mennesker.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har gennemgået den videnskabelige litteratur på området. Gennemgangen viser, at dyrefoder udgør en kilde til salmonellainfektioner i husdyr, men i betragtning af forekomsten af salmonella i foder og den anvendte mængde foder vurderer forskerne, at forurenet foder i de fleste tilfælde ikke vil medføre en infektion i fødevareproducerende husdyr.

Flere undersøgelser, som sammenligner salmonellatyper i foder, dyr og mennesker konkluderer, at
de hyppigst forekommende salmonellatyper hos mennesker sjældent findes i dyrefoder, men mange salmonellatyper i foder er også fundet hos mennesker. Forurenet foder til æglæggende høner og slagtekyllinger ser ud til at kunne resultere i udbrud, som kan spredes til mennesker via fødevarer.

En undersøgelse anslår, at omkring to procent af infektioner hos mennesker i Danmark kan tilskrives salmonellatyper, som også hyppigt findes i soja. Det samlede bidrag fra forurenet foder i forhold til andre kilder er vanskeligt at bestemme på baggrund af de tilgængelige data. Forskerne vurderer dog, at i områder eller husdyrproduktioner, hvor forekomsten af salmonella i husdyr er meget lav, vil salmonellaforurenet foder udgøre en relativ større kilde til infektion.

Forskerne vurderer, at på grund af de store mængder foder og den lave følsomhed på salmonellatesten vil det være umuligt at garantere salmonellafrit foder. Den største udfordring ligger efter forskernes mening hos risikohåndtørerne, som skal definere et acceptabelt niveau af forurening, så foderpartier over den grænse kan håndteres på en omkostningseffektiv måde.

Læs mere             

Se rapporten: Assessment of the human-health impact of Salmonella in animal feed (pdf).

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BD6016D5D-0EFB-4F95-B4A9-BA42C3BE9EE1%7D
13 MAJ 2021