Photo: Mette Theilgaard, National Food Institute, Technical University of Denmark

Nye metoder til at identificere MRSA-bakterier i grise

tirsdag 05 aug 14
|

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81
Det er vigtigt at holde antallet af MRSA-infektioner på et lavt niveau. I et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet er de nyeste teknologier indenfor hel-genom-sekventering udnyttet til at udvikle nye metoder, der kan identificere gener, som er vigtige for, at MRSA-kan overleve i grise.

Traditionelt har MRSA- bakterien været forbundet med infektioner, som optræder på sygehuse med alvorlige infektioner, forlænget sygdomsforløb og øget dødelighed til følge. Men i de seneste år har MRSA bredt sig i samfundet. En del af denne spredning skyldes MRSA-typen MRSA CC398, som findes i svineproduktionen.

MRSA-bakterier er modstandsdygtige over for de antibiotika, vi normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner med.

I et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet har ph.d.-studerende Mette Theilgaard udnyttet de nyeste teknologier indenfor hel-genom-sekventering og undersøgt det samlede DNA i MRSA CC398.

Undersøgelserne har ført frem til nye metoder, high-throughput-metoder, der kan identificere gener, som er vigtige for, at MRSA kan overleve i grise. High-throughput-metoderne kan ud af den totale genpulje i bakterien identificere de gener, som er essentielle eller en fordel for bakterien at have under nogle givne forhold.

Smitte fra dyr til mennesker 

Gennem de senere år har det vakt stor bekymring, at nogle typer MRSA-bakterier kan spredes fra dyr til mennesker, hvor de kan forårsage infektioner. En ny type er LA-MRSA ST398, som har vist sig at være særlig god til at etablere sig i svin, hvorfra de kan videreføre smitten til mennesker. 

Derfor er der fokus på at finde typens oprindelse og potentiale i adskillige overvågningsstudier. Flere centrale spørgsmål er fortsat ubesvarede, og det gør det besværligt at kontrollere spredningen af bakterien. LA-MRSA ST398 er zoonotisk, hvilket betyder, at den kan overføres direkte fra dyr til mennesker. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at udrydde bakterien hos mennesker.

LA-MRSA ST398 har vist sig at være særlig god til at etablere sig i svin, Ved at undersøge hvilke gener, der er essentielle for bakterien i grise, kan man eventuelt identificere de vigtige faktorer for at bakterien etablerer sig i grisen. Det er fortsat ukendt, hvilke specifikke genetiske faktorer i den ny type, der styrer spredningen fra dyr til mennesker.

Læs mere

Læs Mette Theilgaards ph.d.-afhandling: Characterization of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus Sequence Type 398
(pdf).

Fakta om MRSA

MRSA står for methichillin resistente Staphylococcus aureus.

Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens. Det sker ved, at de ændrer deres gener, enten ved mutationer eller ved at resistensgener overføres imellem bakterier. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika, men kun anvende det, når det er nødvendigt.

Stafylokokker er bakterier, som findes hos mennesker, dyr og i vores omgivelser. Staphylococcus aureus er en del af den normale næse- og hudflora hos cirka 50% af befolkningen. Staphylococcus aureus kan give anledning til en lang række infektioner, lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner som knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen. På hospitaler er Staphylococcus aureus den hyppigste årsag til infektioner efter operationer.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BD58AFBBE-3F9D-4D6A-9EEA-9414E19CA936%7D
14 MAJ 2021