Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Dansk indsats mod antibiotikaresistens inspirerer i USA’s kongres

mandag 30 jun 14
Danmarks systematiske og videnskabelige strategi for at bekæmpe antibiotikaresistens i fødevareproduktionen har været på dagsordenen ved et informationsmøde i den amerikanske kongres. Institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet fortalte på mødet, om hvordan danske myndigheder, dansk landbrug, dyrlæger og forskere har arbejdet sammen for at tackle problemet, og hvordan andre lande kan bruge de danske erfaringer.

Brugen af antibiotika i fødevareproducerende dyr er potentielt et væsentligt emne i forhandlingerne om en ny handelsaftale mellem USA og EU. Det skyldes, at der i Europa er strengere regler end i Amerika for brugen af antibiotika i fødevareproduktionen med henblik på at begrænse problemer med antibiotikaresistens. Et informationsmøde blev holdt i den amerikanske kongres i maj 2014 under temaet: Hvorfor transatlantisk handel skal spille en rolle i håndteringen af antibiotikaresistens.

Succesfuld dansk model  

"Realiteten er, at efter forbuddet mod antibiotiske vækstfremmere har de danske svineproducenter oplevet en klar stigning i produktiviteten, og de danske svinestalde producerer nu flere svin mere effektivt end nogensinde før."

Danmark var det første land i verden, som forbød antibiotiske vækstfremmere til dyr på et videnskabeligt grundlag. På mødet forklarede institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet, hvordan man ved at mindske forbruget af antibiotika også kan reducere forekomsten af resistente bakterier. Den udvikling er blevet påvist med data fra Danmarks banebrydende overvågningsprogram, DANMAP, som årligt kortlægger antibiotikaforbruget blandt mennesker og dyr, og forekomsten af antibiotikaresistens i dyr, fødevarer og mennesker.

”Tilhørerne var især interesserede i at høre, at landmændene har været involveret i indsatsen, og at netop samarbejdet mellem forskere, myndigheder og landbruget er en væsentlig årsag til, at indsatsen har været så stor en succes,” fortæller Jørgen Schlundt.

På mødet kunne han også punktere den myte, at Danmarks svineproduktion blev ødelagt, da myndighederne i Danmark i 1990’erne forbød antibiotiske vækstfremmere og indførte strengere regler for antibiotikabrug. ”Realiteten er, at efter forbuddet mod antibiotiske vækstfremmere har de danske svineproducenter oplevet en klar stigning i produktiviteten, og de danske svinestalde producerer nu flere svin mere effektivt end nogensinde før,” siger Jørgen Schlundt.

Læs mere

En timelang videooptagelse fra høringen kan ses på YouTube. Jørgen Schlundts oplæg kommer efter ca. 15 minutter.

Læs også DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelser fra den 26. marts 2014: Dansk indsats mod antibiotikaresistens kortlagt og fra den 7. marts 2012: Danmark er frontløber i kampen mod resistens.

FAKTA

Antibiotika er det vigtigste våben i kampen mod bakterieinfektioner hos både mennesker og dyr. Men stofferne kan ved gentagen brug miste deres virkning, fordi bakterierne udvikler resistens overfor antibiotika. Det betyder, at det kan blive sværere – eller umuligt – at behandle almindelige lidelser som lungebetændelse og andre infektioner. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika.