Image: Liv H. Jørgensen

Invitation til professor Tine Halds tiltrædelsesforelæsning

onsdag 11 maj 16

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Kontakt

For faglige spørgsmål:
Professor Tine Hald

For praktiske spørgsmål om arrangementet:
Sekretær Kirsten Becker Hansen
DTU Fødevareinstituttet inviterer til professor Tine Halds tiltrædelsesforelæsning fredag den 3. juni 2016. Tine Hald vil tale om baggrund, status og perspektiver inden for sin forskning med titlen: 'Translating science into public health action: The valley of death'.

Epidemiologi spiller en vigtig rolle, når videnskabelig viden og resultater skal oversættes til konkrete folkesundhedstiltag, der skal forebygge og bekæmpe zoonoser og fødevarebårne sygdomme. Zoonoser er sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker.

Denne særlige del af epidemiologien bliver undertiden kaldt ’dødens dal’, fordi flere mennesker faktisk dør i den ofte lange periode fra, at videnskabelige resultater om årsagssammenhænge foreligger til det tidspunkt, hvor folkesundhedstiltag bliver sat i gang.

En af grundene er, at det typisk kræver meget samarbejde og en tværfaglig indsats, som kræver mange overvejelser udover de faktiske videnskabelige resultater, før forebyggende foranstaltninger kan gennemføres. Hertil kommer, at det ikke er en eksakt videnskab at oversætte den epidemiologiske viden til konkrete tiltag, fordi denne proces normalt indebærer en vis usikkerhed, som gør det svært at forudsige effekten af de foreslåede tiltag.

Det vil være fokus i Tine Hald tiltrædelsesforelæsning med titlen ‘Translating science into public health action: The valley of death’. Forelæsningen foregår på engelsk.

Tine Hald vil i forelæsningen give eksempler på, hvordan epidemiologisk forskning har bidraget til at bygge bro over kløften i ’dødens dal’. Tine Hald vil også komme ind på fremtidige udfordringer og mulige løsninger i jagten på sikre fødevarer og bæredygtige løsninger i en stadig mere kompleks verden.

Invitation

Se invitation (pdf) fra DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Tid

Fredag den 3. juni klokken 15.00-16.00 med efterfølgende reception.

Sted

DTU Lyngby Campus
Mødelokale M1
Bygning 101A, 1.sal.
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

På grund af begrænset deltagerantal og servering er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 31. maj 2016. Tilmeld dig via DTU Fødevareinstituttets website.