Fluenet er effektivt værn mod campylobacter

torsdag 14 feb 13
|

Fluenet for ventilationen til kyllingehuse kan reducere forekomsten af den sygdomsfremkaldende bakterie campylobacter i kyllingeflokke med trefjerdedele i sommerhalvåret. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som netop er offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Campylobacter er den bakterie, som globalt set er årsag til de fleste fødevareoverførte tilfælde af diarre og som i nogen tilfælde kan føre til alvorlige sygdomme. Den seneste opgørelse fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser, at der var 212.064 tilfælde af campylobacter i 2010, men EFSA vurderer, at kun cirka 2% af tilfældene bliver rapporteret. Det betyder, at cirka 10 millioner bliver syge af infektioner med campylobacter hvert år i hele EU. Tidligere undersøgelser har vist, at kylling er den vigtigste smittekilde.

Fluer spreder campylobacter om sommeren

Hver sommer er campylobacter et stort problem i slagtekyllinger, og tidligere undersøgelser har vist, at fluer er en vigtig smittespreder. DTU Fødevareinstituttet har lavet en opgørelse over campylobacter i 10 kyllingehuse i Danmark, som havde fluenet i årene 2006 til og med 2009. Opgørelsen viser en nedgang i sommerhalvåret fra 40% til 10% positive flokke i huse med fluenet, mens der i vinterhalvåret ikke er forskelle mellem huse med og uden fluenet.

”I sommerhalvåret ser vi et meget klart fald i kyllingeflokke med campylobacter i kyllingehuse, der har installeret fluenet. Det kræver dog, at husene derudover har en god produktionspraksis, som generelt beskytter mod smitte udefra”, siger seniorforsker Birthe Hald fra DTU Fødevareinstituttet. 

Kyllingeproducenterne i Skandinavien har løbende indført tiltag for at blokere smittevejene fra omgivelserne – og det har haft en god effekt i vinterhalvåret. Problemet med campylobacter i Skandinavien er derfor nu størst i sommerhalvåret.

Udlandet sætter fokus på dansk forskning

I undersøgelsen har forskerne også udført beregninger af, hvad det vil betyde for antallet af positive kyllingeflokke, hvis alle kyllingehuse i Danmark fik sat fluenet op. De beregninger viser et fald på 77% i antallet af positive flokke, hvilket  kan føre til et kraftigt fald i antal sygdomstilfælde hos mennesker forårsaget af campylobacter fra dansk produceret kyllingekød.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases, som har valgt at fremhæve artiklen som en af månedens highlights.

”Vi er meget glade for, at udlandet sætter spot på vores forskning, og det viser også, at der internationalt set er behov for tiltag, som kan medvirke til at bekæmpe campylobacter. Vores opgørelse peger i retning af, at fluenet markant kan reducere antallet af positive kyllingeflokke”, siger postdoc Simon Bahrndorff fra DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere

Se artiklen fra tidsskriftet Emerging Infectious Diseases: Foodborne Disease Prevention and Broiler Chickens with Reduced Campylobacter Infection.

Læs også highlight fra tidsskriftet Emerging Infectious Diseases.

Data er stillet til rådighed fra Fjerkrærådets database over forekomsten af campylobacter i alle slagtede kyllingeflokke i Danmark.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA2BF0920-38FC-4AF6-BD5B-D62530B4859B%7D
4 APRIL 2020