Photo: Colourbox.com

Hygiejnisk design i fremtiden

mandag 03 nov 14
|

Hygiejnisk design af lokaler og bygninger giver optimale hygiejniske forhold. Men branchen er udfordret af, at rengøring typisk er udliciteret. DTU Center for Hygiejnisk Design i DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af et seminar i december 2014, som afholdes i et samarbejde med Staalcentrum og IPU. Seminaret sætter fokus på design af lokaler indenfor levnedsmiddelproduktion og hospitalsvæsen.

Anerkendelse af rengøring og viden om hygiejne i industrien er af højeste vigtighed. Hygiejne, industrirengøring og korrekt designet procesudstyr kan have en meget stor markedsføringsværdi for virksomhederne.

DTU Center for Hygiejnisk Design i DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af seminaret, som afholdes i et samarbejde med Staalcentrum og IPU den 3. december 2014.

Seminaret har fokus på, hvordan man med minimale omkostninger kan designe lokaler til brug for levnedsmiddelproduktion og for hospitalsvæsnet, som samtidig har et højt hygiejnisk niveau. På seminaret kommer vi nærmere ind på lokalers indretning, udstyr, placering og på, hvordan man holder et højt hygiejnisk niveau ved praktisk anvendelse af de ideer, der er tilgængelige. Derudover får deltagerne også viden om, hvordan man anvender desinfektionsmidler og UV lys.

Invitation og program

Download invitation og program for seminaret Hygiejnisk design i fremtiden (pdf)

Tid

Onsdag den 3. december 2014, kl. 9–16.

Sted

DTU
Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

Tilmeld dig seminaret senest den 28. november 2014 til koordinator Lissi Holm, lihol@food.dtu.dk.

Pris: 1.200 kr. For medlemmer af Staalcentrum: 1.000 kr.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B939A1ADC-53F5-419E-ADDD-6390A072AEC7%7D
11 APRIL 2021