Image: Colourbox.dk

Workshops om blockchain i fødevarebranchen

mandag 19 aug 19

Danske fødevarevirksomheder kan på to gratis workshops få mere viden om, hvordan blockchain kan hjælpe til at dokumentere danske fødevarers vej fra jord til bord samt forhindre plagiering.

DTU Fødevareinstituttet står i spidsen for et innovationsprojekt, der skal designe blockchainløsninger, som små og mellemstore fødevareproducenter i Danmark kan lade sig inspirere af i forhold til at kunne dokumentere eksempelvis sporbarhed og fødevaresikkerhed.

På to workshops – i Lyngby den 29. august og i Vejle den 3. september – kan små og mellemstore fødevare- og ingrediensvirksomheder få mere viden om blockchainteknologier i forhold til egen virksomhed.

Projektgruppen og virksomhederne vil sammen gennemgå fordele og udfordringer ved brug af blockchainteknologi for at få en bedre forståelse af virksomhedernes behov. Målet er ruste danske virksomheder i forhold til at tage blockchain i brug.

Hensigten med projektet er bl.a. at understøtte vækst i fødevarebranchen og at øge værdien af unikke danske produkter – eksempelvis i en eksport sammenhæng.

Gratis workshops i både øst og vest

Workshoppen i Lyngby finder sted kl. 11:30-16.00 den 29. august 2019:

DTU Skylab
Diplomvej, bygning 373A
2800 Kgs. Lyngby

Du kan via DTU Fødevareinstituttets website tilmelde dig det gratis arrangement i Lyngby, der inkluderer frokost og eftermiddagskaffe. Tilmeldingsfristen er dagen før arrangementet.

Workshoppen i Vejle finder sted kl. 11.30 – 16.00 den 3. september 2019:

Food Innovation House
Lysholt Allé 3
7100 Vejle

Du kan via DTU Fødevareinstituttets website tilmelde dig det gratis arrangement i Vejle, der inkluderer frokost og eftermiddagskaffe. Tilmeldingsfristen er dagen før arrangementet.