Antibiotikaresistens

Ny europæisk antibiotikaanbefaling med dansk fingeraftryk

torsdag 18 aug 16

Dansk input har bidraget til en anbefaling om, at landbruget i EU skal mere end halvere brugen af antibiotikapræparater indeholdende colistin, som er den sidste mulighed for at behandle visse sygdomme i mennesker. En ekspert fra DTU Fødevareinstituttet har deltaget i arbejdsgruppen under det Europæiske Lægemiddelagentur, som har udfærdiget anbefalingen med afsæt i den nyeste viden om colistinresistens.

Forskere fandt i slutningen af 2015 i Kina et nyt resistensgen i colibakterier blandt dyr, kød og mennesker, der medfører resistens overfor antibiotikapræparater indeholdende colistin. Siden har en arbejdsgruppe under det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, undersøgt, om EU’s landbrug bør reducere brugen af disse præparater. Colistin er den sidste mulighed for at behandle visse infektioner i mennesker og tilhører dermed gruppen af kritisk vigtige antibiotika.

Ny viden, ny anbefaling

Arbejdsgruppen har indsamlet ny, vigtig viden om overførbar colistinresistens og anbefaler på den baggrund en målsætning om, at landbruget i medlemslandene maksimalt bruger 5 milligram colistin per kilo  biomasse. Biomasse er en betegnelse for den samlede vægt af alle levende og slagtede produktionsdyr i et land.

Ved at nå det mål, forventes indkøb af colistin præparater samlet at blive reduceret med cirka 65% på fire år i hele EU.

EMA understreger, at landbruget ikke skal opnå denne reduktion ved blot at bruge andre typer antibiotika. Det kan i stedet ske ved bl.a. at vaccinere fødevareproducerende dyr samt ved at forbedre forholdene for og forebygge sygdomme i besætningerne.

Der er store forskelle mellem forbruget i de enkelte EU landene. Dansk landbrug er f.eks. allerede langt under målsætningen, mens andre lande ligger betydeligt over. EMA opfordrer medlemslandene til at opstille mere ambitiøse mål for brugen af colistin. Idealet er under 1 milligram per kilo biomasse.

One Health tilgang

EMA’s arbejdsgruppe indeholder eksperter fra forskellige forskningsområder, som har viden om human og veterinær medicin og sundhed, epidemiologi og fødevaresikkerhed. En ekspert fra DTU Fødevareinstituttet har bidraget med instituttets viden om resistensproblematikken, der bl.a. er oparbejdet gennem ti år som europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens i fødevareoverførte bakterier.

Den tværfaglige tilgang til arbejdet er et godt eksempel på, hvordan man håndterer problemer ud fra en One Health tankegang. One Health bygger på den forståelse, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd ikke kan sikres i det lange løb, med mindre vi fokuserer samlet på alle områder.

Læs mere

Læs anbefalingen på EMA’s website: Updated advice on the use of colistin products in animals within the European Union: development of resistance and possible impact on human and animal health.

Læs desuden om Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år på DTU Fødevareinstituttets temasite om antibiotikaresistens.

FAKTA OM COLISTIN

  • I mere end 50 år har antibiotikapræparater indeholdende colistin været brugt til at behandle infektioner i både mennesker og dyr.
  • Forbruget er steget i de senere år, hvilket bl.a. skyldes en stigende forekomst af resistens overfor andre typer antibiotika.
  • Colistin er i dag blandt de fem mest brugte antibiotikatyper til behandling af dyr i EU. Forbruget er dog meget forskelligt fra land til land.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B81E18F1C-99F7-459C-AAE8-0ECC67B3DE77%7D
13 MAJ 2021