Tiltrædelsesforelæsning

Invitation til professor Jeffrey Hoorfars tiltrædelsesforelæsning

onsdag 18 feb 15
|

Kontakt

Janemaria Juliet Johansen
Institutsekretær
DTU Fødevareinstituttet
40 19 15 07

Kontakt

For faglige spørgsmål:
Jeffrey Hoorfar

For praktiske spørgsmål:
Janemaria Juliet Johansen

Tilmeld dig venligst igen til professor Jeffrey Hoorfars tiltrædelsesforelæsning fredag den 13. marts 2015, da der desværre har været tekniske problemer med tilmeldingen. Jeffrey Hoorfar vil fortælle om baggrund, status og perspektiver indenfor sin forskning i mikrobiologiske fødevareanalyser. Formålet er at skabe bedre laboratorieværktøjer til risikohåndtering og sporbarhed i fødevareproduktionen, så Danmark kan udbygge sin gode globale position indenfor fødevaresikkerhed, kvalitet og autenticitet. 

For at opnå mikrobiologisk fødevaresikkerhed og sikre sporbarhed af fødevarer er det nødvendigt at kunne udtage prøver af fødevarer og analysere dem – dels for tilstedeværelsen af skadelige mikroorganismer og dels for at dokumentere deres oprindelse og funktionalitet. De konventionelle metoder er baseret på dyrkning og biokemisk karakterisering, men er som regel langsommelige og arbejdskrævende.

Der er derfor et stort ønske i fødevareindustrien om at erstatte metoderne med hurtige, pålidelige og kost-effektive metoder. Metoder som de fødevareproducerende virksomheder via deres egenkontrol kan bruge til at få hurtigt vished om, at deres produkt er fri for uønskede mikroorganismer, og som kan dokumentere autenticiteten.

Fødevarekontrollen ønsker ligeledes hurtige metoder til påvisning af skadelige mikroorganismer, så de hurtigt kan handle. Jo hurtigere skadelige mikroorganismer påvises i et produkt, des tidligere kan myndighederne trække varen tilbage, og des færre mennesker når at blive syge.

Hurtige og præcise laboratoriemetoder er altså en stor fordel for både fødevareindustrien og forbrugerne. DTU Fødevareinstituttet arbejder derfor med at udvikle nye, hurtige, kost-effektive metoder til risikohåndtering og sporbarhed i fødevareproduktionen, så Danmark kan udbygge sin gode globale position indenfor fødevaresikkerhed, kvalitet og autenticitet.

Kom og hør Jeffrey Hoorfars tiltrædelsesforelæsning om sin forskning indenfor mikrobiologiske fødevareanalyser. Forelæsningen foregår på dansk.

Invitation

Se invitationen (pdf) fra DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Tid

Fredag den 13. marts klokken 15.00-16.00 med efterfølgende reception.

Sted

DTU Lyngby Campus
Mødelokale M.01
Bygning 101A, 1.sal.
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

På grund af begrænset deltagerantal og servering er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 10. marts 2015. Tilmeld dig her. Bemærk, at der har været tekniske problemer med tilmeldingen. Hvis du derfor har tilmeldt dig før den 6. marts, bedes du tilmelde dig arrangementet igen.