D-vitaminberigelse af mælk og brød virker

torsdag 08 maj 14

Kontakt

Vejleder

Lone Banke Rasmussen

lbra@food.dtu.dk

35 88 74 27

Ved at drikke mælk og spise brød beriget med D-vitamin, kan D-vitaminmangel i vintermånederne næsten undgås. Det viser et ph.d.-projekt fra DTU Fødevareinstituttet.

D-vitamin har stor betydning for knoglernes sundhed, og mangel på vitaminet kan blandt andet give knogleskørhed. I sommerhalvåret dækkes vores behov for D-vitamin ved at solen danner vitaminet i vores hud. I vinterhalvåret skal det anbefalede indtag derimod dækkes gennem vores kost og eventuelle kosttilskud.

Danskeres indtag af D-vitamin ligger klart under det anbefalede niveau, især om vinteren hvor mange af os har decideret mangel på det vigtige vitamin. Katja Howarth Madsens ph.d.-projekt fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vores D-vitaminindtag kan hæves ved hjælp af fødevareberigelse.

Berigelse virker  

I Katja Howarth Madsens forsøg medvirkede næsten 800 børn og voksne fra cirka 200 familier, hvoraf halvdelen fik deres normale indtag af mælk og brød udskiftet med D-vitamin berigede produkter. Den anden halvdel drak almindelig mælk og spiste almindeligt brød. Forsøget varede i seks måneder hen over vinteren, for at deltagerne ikke blev påvirket af D-vitamin fra solen.

Ifølge blodprøver taget undervejs i forløbet faldt D-vitamin status gennem perioden kun lidt blandt de deltagere, der fik berigede produkter. Ved forsøgets afslutning var D-vitaminstatus kun hos 1% faldet til under det niveau, der defineres som mangel. Blandt deltagere, der ikke fik berigede produkter, led 25% derimod af D-vitaminmangel, da forsøget var forbi.

Ikke alle lige påvirket af berigelse

Forsøget viser, at indtag af vitaminet ikke har samme effekt på alle. For eksempel var D-vitaminstatus mere ens for børn fra samme familie end for forældrene. Det tyder på, at gener formodentligt spiller en rolle i forhold til D-vitaminstatus.

Desuden viser forsøget, at folk med den højeste D-vitaminstatus om efteråret behøvede et lavere indtag af vitaminet gennem vinteren for at opretholde en tilstrækkelig status, end de som startede forsøget med en lav D-vitaminstatus.

Læs mere

Læs det danske resumé af Katja Howarth Madsens ph.d.-afhandling: Vitamin D status and effects of food fortification in families (pdf).

En kopi af ph.d.-afhandlingen er tilgængelig på DTU Fødevareinstituttet. Når artiklerne i afhandlingen er publiceret, bliver hele afhandlingen tilgængelig fra www.food.dtu.dk. Send en mail til food@food.dtu.dk, hvis du ønsker at få besked, når det sker.

Katja Howarth Madsens ph.d.-studie er beskrevet i nyhedsbrevet Food Culture: D-vitamin: Berigelse virker, viser forskning.

Læs også DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelse fra juni 2010: Begrænset viden om D-vitamin og sygdomme.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B523D33ED-8D46-4279-9400-FA9A9F5D9BBC%7D
13 MAJ 2021