Ph.d.-forsvar om bioaktive peptider

mandag 19 maj 14
|
DTU Fødevareinstituttet inviterer til Susan Skanderup Falkenbergs ph.d.-forsvar om at finde og karakterisere hidtil ukendte bioaktive peptider fra marine sekundære produkter og hydrolysater af disse. Forsvaret foregår den 28. maj 2014 kl. 13.00.

Susan Skanderup Falkenberg fra DTU Fødevareinstituttet har i sit ph.d.-projekt forsøgt at finde og karakterisere hidtil ukendte bioaktive peptider fra marine sekundære produkter, fx gæller, buglapmuskel og skind fra laks samt hydrolysater af disse produkter.

Se invitationen til Susan Skanderup Falkenbergs ph.d.-forsvar af afhandlingen: Discovery and characterization of novel bioactive peptides from marine secondary products.

Tid
Onsdag den 28. maj 2014, kl. 13.00 – 16.00

Sted  
DTU Fødevareinstituttet
Lyngby Campus
Bygning 101
Auditorium S9
2800 Kgs. Lyngby

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B362774D6-DAAA-412F-9868-FA7449D7C9F7%7D
14 JULI 2020