Photo: Colourbox.com

Nok kompetencer til at vurdere kemikaliers farlighed

torsdag 28 nov 19

Kontakt

Anette Schnipper
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 23
Et nordisk initiativ vil sikre, at der i Norden også i fremtiden vil være nok fagpersoner, som kan hjælpe med at beskytte menneskers sundhed og vores miljø mod skadelige kemikalier.

Samfundet forventer, at de kemikalier, som producenter bruger i diverse forbrugerprodukter, ikke udgør en sundhedsfare for hverken mennesker eller vores miljø.

For at kunne vurdere, om kemikalier er sikre at bruge, har vi både brug for videnskabsfolk, som kan undersøge kemikaliernes potentielle sundhedsskadelige virkninger og for eksperter, der kan sikkerhedsvurdere kemikalier, herunder lægemidler, som producenter vil bringe på markedet.

I et nyt nordisk initiativ har en gruppe nordiske toksikologieksperter sat sig for at vurdere på hvilke områder, der i løbet af de næste to årtier bliver særligt behov for fagpersoner med toksikologiske kompetencer og hvor godt det matcher med antallet af personer allerede under uddannelse.

Gruppen vil også kortlægge de nuværende uddannelser i Norden med henblik på at udvikle nye uddannelsesmuligheder, som kan adressere huller i det nuværende udbud.

Afdelingschef Anette Schnipper fra DTU Fødevareinstituttet er en af de 14 eksperter bag initiativet.

Læs mere

Læs et notat fra gruppens 14 initiativtagere om tankerne bag og intentionen med initiativet.

Mennesker er dagligt udsat for en lang række kemiske stoffer fra mange forskellige kilder. DTU Fødevareinstituttets forsker i det store antal potentielt skadelige kemiske stoffer og vurderer konsekvenserne med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og udvikling af computermodeller, der kan forudsige de skadelige effekter. Instituttet har også kursusansvar for en række kurser indenfor toksikologi og risikovurdering.

Læs om DTU Fødevareinstituttets forskning på instituttets temasite om kemikaliepåvirkninger.