Sukker. Foto: Colourbox.dk

Høring: EFSA vurdering af sukker og sundhed

mandag 23 aug 21

Kontakt

EFSA Media Relations Office
Press@efsa.europa.eu

Hvad er et tolerabelt indtag?

Et tolerabelt indtag angiver det højeste niveau af et stof, som en person kan indtage fra alle kilder uden at blive udsat for en sundhedsrisiko.

Et tolerabelt indtag er ikke en anbefalet mængde, som en person bør spise, men en maksimumgrænse. Grænsen er sat ved det niveau, som eksperter vurderer, en person maksimalt kan indtage, uden det skader helbredet.

Ud fra tilgængelige videnskabelige data er det ikke muligt at fastsætte en grænse for, hvor meget sukker forbrugere højst kan spise, uden det skader helbredet. Det konkluderer EFSA i en vurdering, som er sendt til høring med svarfrist den 30. september. Spis mindst muligt sukker, lyder anbefalingen.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har forsøgt at fastsætte en øvre tolerabel grænse for sukker i kosten (se faktaboks til højre). Vurderingen er udarbejdet på foranledning af de andre nordiske lande inkl. Danmark. I den fastslår EFSA, at en sådan grænse ikke kan fastsættes på baggrund af den tilgængelige viden om sukkers skadelige virkning på helbredet.

Eksperterne slår dog fast, at studier – med større eller mindre sikkerhed – viser sammenhænge mellem indtag af sukker og en risiko for at udvikle forskellige tilstande og sygdomme . Studierne viser klarest en sammenhæng mellem et indtag af sukkersødede drikkevarer og forekomst af type-2 diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

EFSA’s eksperter anbefaler derfor, at folk indtager mindst muligt sukker.

Vurderingen er sendt til høring med svarfrist den 30. september 2021. Relevante myndigheder vil kunne bruge den endelige vurdering til at opdatere deres respektive kostråd.

Læs mere

Gå til EFSA’s website for mere information om vurderingen og se, hvordan du giver din mening til kende inden svarfristen den 30. september 2021. Du kan også deltage i et møde den 21. september, hvor deltagere kan stille spørgsmål til eksperterne. Læs mere om mødet på EFSA’s website.

For at nå til deres konklusion har EFSA’s ekspertgruppe lavet en systematisk litteraturgennemgang af mere end 30.000 videnskabelige artikler, der handler om sammenhængen mellem sukkerindtag og forekomsten af en række sygdomme. Med afsæt i data fra 25 EU-landes kostundersøgelser har de også beregnet, hvor meget forskellige fødevaregrupper bidrager til kostens sukkerindhold.