Image supplied

Oplev EFSA’s videnskabelige panel for ernæring i aktion

tirsdag 17 maj 16

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører til at overvære det næste møde i det videnskabelige panel for ernæring. Invitationen er et led i tiltag, der skal styrke gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, slår dørene op for interesserede observatører, når EFSA’s videnskabelige panel for ernæring holder møde i Bruxelles den 28.-30. juni 2016. Panelets opgave er at give EU kommissionen forskningsbaseret rådgivning og faglig bistand i relation til en bred vifte af spørgsmål om human ernæring.

EFSA ønsker med åbne panelmøder at skabe bedre forståelse for panelernes arbejde med bl.a. at udarbejde risikovurderinger. Observatører får mulighed for at interagere med og stille spørgsmål til panelernes videnskabelige eksperter. 

Deadline for tilmelding som observatør er den 6. juni 2016.

Læs mere

På EFSA’s website findes en nærmere beskrivelse af panelets arbejdsområde og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder: Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies.

Læs også på EFSA’s website hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder og om retningslinjerne for deltagelse. Her findes desuden en liste over de 11 panelmøder, EFSA holder i løbet af 2016, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Kontakt

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.