Copyright: DTU Fødevareinstituttet

Temasite om forskning i kemikaliers skadelige virkning

tirsdag 14 jun 16

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttets forskning i de mange tusind stoffer, mennesker kan blive udsat for, er med til at skabe et paradigmeskifte indenfor risikovurdering: I stedet for at vurdere stoffernes potentielle sundhedsskadelige virkning enkeltvis, viser forskningen nødvendigheden af at se på den samlede cocktaileffekt, så deres potentielle samlede effekt ikke overses. Udforsk instituttets temasite om kemikaliepåvirkninger og lær mere om indsatsen på området.

Mennesker bliver dagligt udsat for mange kemiske stoffer fra mange forskellige kilder - blandet andet gennem fødevarer, kosmetik, forbrugerprodukter og lægemidler. Når vi udsættes for mange kemikalier samtidig kan nogle af stofferne have en markant negativ effekt selv i små mængder.

DTU Fødevareinstituttet forsker i nogle af de potentielt skadelige kemiske stoffer, der findes, og vurderer konsekvenserne i forhold til fødevaresikkerheden med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter.

Instituttets forskning er med til at skabe et paradigmeskifte indenfor risikovurdering: I stedet for at vurdere stoffernes potentielle sundhedsskadelige virkning enkeltvis, viser forskningen nødvendigheden af at se på den samlede cocktaileffekt, så deres potentielle samlede effekt ikke overses. Instituttet har blandt andet stået i spidsen for Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliecocktaileffekter på fødevareområdet. 

Desuden udfører DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen den danske pesticidkontrol, hvor prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød på det danske marked undersøges for rester af pesticider. Instituttet er med til at planlægge kontrollen, udarbejde prøveplanerne samt bearbejde og afrapportere resultaterne fra kontrollen.

Instituttet er også arkitekten bag en omfattende såkaldt QSAR-database. QSAR indeholder computerberegninger for farlige effekter af mere end 600.000 kemiske stoffer. Ved at søge på et stof i databasen kan forskere, myndigheder og virksomheder hurtigt finde ud af, om der er tegn på kræftfremkaldende- eller andre miljø- og sundhedsskadelige egenskaber ved stoffet. Denne viden kan f.eks. hjælpe til at prioritere hvilke kemikalier, det er vigtigst at få vurderet først.

Læs mere

Gå på opdagelse i DTU Fødevareinstituttets temasite om kemikaliepåvirkninger og læs mere om instituttets aktiviteter og forskningsresultater på kemikalieområdet.

På instituttets website kan du også finde temasites om antibiotikaresistens, ernæring og kostvaner, risikovurdering samt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Flere vil med tiden blive føjet til.

Så du gerne andre temaer foldet ud på www.food.dtu.dk, kan du udfylde denne formular.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B17B907DB-AF24-40CA-A1FC-1ADC20F75F72%7D
24 SEPTEMBER 2020