Plastikbeholdere. Foto: Colourbox.dk

EFSA finder nuværende indtag af fem plastblødgørere uproblematisk

onsdag 18 dec 19

Kontakt

Julie Boberg
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 11

EFSA vurderer, at europæere gennem kosten ikke bliver udsat for problematiske mængder af fem plastblødgørere.

En række af de ftalater, der bruges hovedsageligt som blødgørere i plastik, har kendte skadelige effekter på menneskers reproduktionssystem. Hvis fødevarekontaktmaterialer af plast indeholder ftalaterne, er der risiko for, at lave niveauer af stofferne migrerer til fødevaren.

Med afsæt i den nyeste viden om de sundhedsskadelige effekter af fem forskellige ftalater har eksperter ved Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, dels fastsat hvor store mængder af stofferne vi kan tåle at blive udsat for, dels vurderet om vores indtag via kosten overstiger disse niveauer.

Det er nyt, at disse stoffer vurderes som en gruppe, så der tages højde for kombinationseffekter.

EFSA vurderer, at mennesker på nuværende tidspunkt ikke bliver udsat for ftalater i fødevarer i mængder, der har betydning for sundheden. Personer med det højeste indtag får op til 25% af, hvad eksponeringsgrænsen ”tillader”.

EFSA’s vurdering indeholder ikke en vurdering af menneskers udsættelse for ftalater fra andre kilder end fødevarer eller af fødevarers indhold af de ftalater, der ikke er tilladt i fødevarekontaktmaterialer.

Ifølge eksperter ved DTU Fødevareinstituttet adskiller EFSA’s konklusion sig dermed fra en vurdering, som det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) foretog i 2017. Den konkluderede, at der kan være en sundhedsmæssig risiko for de mest eksponerede småbørn. 

Læs mere

Få adgang til hele risikovurderingen via EFSA’s website: Update of the risk assessment of di-butylphthalate (DBP), butyl-benzyl-phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), di-isononylphthalate (DINP) and diisodecylphthalate (DIDP) for use in food contact materials.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.

 

Dansk fokus på brug af ftalater

Det danske Kemikalieforum har i de seneste år arbejdet på forskellige tiltag, som dels skal gøre danske forbrugere i stand til at undgå produkter, der indeholder skadelige ftalater og dels skal guide virksomheder til at begrænse brugen af stofferne i deres produkter.

Det drejer sig om ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP.

DTU Fødevareinstituttet er medlem Kemikalieforum, som består af myndigheder, forskere, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B155833F0-1D7E-4609-B957-E876FC30F7C1%7D
7 MARTS 2021