Photo: Colourbox.com

Nyt Nationalt IngrediensCenter, NIC

tirsdag 16 sep 14
|

Kontakt

Anders Permin
Projektleder (gæst)
DTU Fødevareinstituttet

Samarbejdspartnere i NIC

DI Fødevarer
Landbrug & Fødevarer
Teknologisk Institut
Aarhus Universitet
Aalborg Universitet
DTU
Københavns Universitet
Syddansk Universitet
ErhvervsAkademi Sjælland
Professionshøjskolen Metropol

Et stærkt samarbejde indenfor ingrediensområdet har til formål at styrke området og synliggøre alle de initiativer, der allerede er i gang. Nationalt IngrediensCenter, NIC, er etableret på initiativ fra DTU Fødevareinstituttet.

Virksomheder, universiteter, brancheorganisationer og myndigheder samarbejder i nyt Nationalt IngrediensCenter, NIC, om at styrke forskning, innovation og uddannelse inden for ingrediensområdet.

NIC er etableret på initiativ fra DTU Fødevareinstituttet og formålet er at fastholde og udvikle den danske konkurrencesituation indenfor ingrediensområdet. NIC etableres som et center uden mure og associeres administrativt og strategisk til forsknings- og innovationsplatformen inSPIRe, som er et samarbejde mellem 5 universiteter, 5 GTS institutter, brancheorganisationer og mere end 50 virksomheder.

Slagkraft til ingrediensindustrien

Etablering af NIC handler om at styrke området, sikre midler og sætte gang i nye projekter og samarbejder indenfor ingredienser. Men det handler lige så meget om, at få synliggjort alt det, som allerede sker på området indenfor forskning, uddannelse og innovation.

Med NIC skal industriens behov for kompetencer og kompetenceudvikling også afspejles i uddannelser indenfor ingrediensområdet.

Øget innovation – gerne hånd i hånd med myndigheder

Udviklings- og innovationsinitiativer skal ofte tilpasses brogede og måske uigennemskuelige love og regler, som kan have utilsigtede konsekvenser for deres gennemførelse. NIC samarbejder derfor med myndighederne, og industri- og forskningsmiljøer får hjælp til at navigere indenfor lovgivnings- og reguleringsområdet.

NIC’s aktiviteter koordineres via inSPIRe med øvrige indenfor ingrediensområdet, herunder Bag om smagen, BioPeople, Danish Food Cluster, Food Network, FoodBest, relevante SPIR-projekter og diverse vækstinitiativer.

NIC indvies officielt den 17. september 2014 ved et åbningsarrangement hos Dansk Industri.

Læs mere

Læs mere om NIC i en artikel i Plus Proces nr. 9 fra den 16. september 2014: Nyt Nationalt IngrediensCenter med fokus på industri, forskning og uddannelse.

Se også pressemeddelelsen fra Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer samt DTU Fødevareinstitutttet: Forskning skal skabe vækst i ingredienser.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B117CC391-088F-4BC9-9E80-8621E2A66220%7D
23 JANUAR 2021