Photo: Colourbox.com

Dansk model for antibiotikaovervågning inspirerer i Asien

torsdag 10 jan 19

Asiatiske myndigheder har i bestræbelserne på at overvåge og kontrollere mennesker og dyrs antibiotikaforbrug hentet erfaringer fra danske eksperter på DTU.

Antibiotikaresistens er ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, en af de største trusler mod menneskers sundhed. For at sikre, at antibiotika forsætter med at være effektive i behandlingen af sygdomme, er det vigtigt, at de bliver brugt korrekt - og kun når det er nødvendigt.

En række lande i Asien er i gang med at etablere overvågning af antibiotikaresistens og -forbrug, som kan bruges til at kontrollere antibiotikaforbruget til både mennesker og dyr. Mange lande vælger at bruge det danske DANMAP-overvågningsprogram som skabelon for deres egne overvågningsprogrammer.

I det sidste halve år har eksperter fra DTU Fødevareinstituttet således besøgt forskellige lande på opfordring af deres myndigheder for at hjælpe dem i opsætningen af en integreret overvågning af forbrug og resistens.

DTU eksperter på besøg i Thailand, Kina og Hong Kong

En af eksperterne har bl.a. deltaget i en international ekspertgruppe nedsat af de thailandske myndigheder til at give input til den thailandske nationale plan for overvågning og reduktion af resistens og forbrug af antibiotika til dyr. Under et besøg i Bangkok gennemgik ekspertgruppen planen og gav forslag til løsninger af specifikke problemer, input til kvalitetssikring af indsamlede data og anbefalinger til den bedst mulige implementering af strategien.

Instituttet har også ved en workshop i Beijing arrangeret af China National Center for Food Safety Risk Assessment givet en detaljeret gennemgang af metoderne bag og opbygningen af DANMAP. Sammen med en ekspert fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention, CDC, var instituttet derudover blevet bedt om at foreslå løsninger til forskellige problemer, som de kinesiske organisationer har mødt i deres arbejde med overvågning.

DTU Fødevareinstituttet har derudover på invitation fra myndighederne i Hong Kong deltaget i et symposium dér for at fortælle om DANMAP. Besøget omfattede tekniske workshops, hvor DTU og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fortalte om de tekniske detaljer i en integreret overvågning til de organisationer i Hong Kong, som aktivt arbejder med opsætning af overvågningen i den del af verden.

Endelig bliver instituttets eksperter, direktør og øvrige ledelse ofte inviteret til at give oplæg om de danske erfaringer med at mindske antibiotikaresistens og etablere global overvågning af resistens på konferencer rundt om i verden. Senest i november 2018 på Kinas største fødevaresikkerhedskonference, CIFSQ 2018, i Shanghai samt samme måned i Beijing på en konference om antibiotikaresistens, som China Food Safety Authority står bag.

Læs mere

Læs mere om antibiotikaresistens og den forskning, som DTU Fødevareinstituttet udfører for at øge viden om resistente bakterier og hjælpe til at bekæmpe resistens på instituttets temasite om antibiotikaresistens.

De nyeste tal for antibiotikaforbrug og forekomsten af resistens i Danmark findes i DANMAP-rapport for 2017,som kan downloades fra DANMAP’s website. Bag DANMAP står Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.