Hormonforstyrrende stoffer-cocktaileffekter

Konference om hormonforstyrrende stoffer

mandag 28 okt 13
|

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

DTU Fødevareinstituttet inviterer som medarrangør til international konference om udfordringer ved og risikovurdering af samtidige påvirkning af flere hormonforstyrrende stoffer. Konferencen arrangeres i samarbejde med det franske risikovurderingsinstitut ANSES og tilsvarende tyske institut BfR. Konferencen foregår den 10.-11. december i Paris. Nu åben for tilmelding.

Mennesker bliver hver dag udsat for mange forskellige kemiske stoffer fra fødevarer, i miljøet eller via kosmetik. Forskning har vist, at de kemiske stoffer kan påvirke de naturlige hormoner og deres indbyrdes balance – de kaldes derfor hormonforstyrrende. Hormonforstyrrende stoffer ser ud til at nedsætte frugtbarheden, give misdannelser af kønsorganer og øget risiko for testikel- og brystkræft.

Påvirkningen fra flere forskellige hormonforstyrrende stoffer på én gang vækker særligt bekymring. Udfordringen for både forskere og myndigheder er at udvikle nye metoder til at foretage risikovurderinger, da de klassiske vurderinger kun vurderer skadelige effekter af ét kemisk stof ad gangen.

Konferencen vil fokusere på den nuværende viden om kombinationseffekter, hvordan risikoen ved kombinationer af kemiske stoffer kan vurderes, validiteten af modeller til at forudsige kombinationseffekter samt den nødvendige fremtidige forskningsindsats.

Program  

Besøg ANSES’ website for at læse mere om konferencen.

Tid

Tirsdag den 10. december til onsdag den 11. december 2013.

Sted

Maison de la RATP
Espace du Centenaire
189 rue de Bercy – 75012 Paris

Tilmelding

Online tilmelding til arrangementet.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B051A62E5-532E-4CB0-8083-A224B3354C5F%7D
21 FEBRUAR 2020