I praktik som fødevareingeniør

Studerende på KU’s bacheloruddannelse, der ønsker specialiseringen Fødevareingeniør, skal i praktik gennem DTU.

Det er normalt 6. semester, der er praktiksemestret. Som studerende er du på DTU i 5. semester og i begyndelsen af det semester (september), holder vi et informationsmøde om praktik. Vil du gerne begynde praktiksøgning tidligere, kan du finde de vigtigste informationer på denne side.

Find selv praktiksted

Praktikken løber i 20 uger typisk fra begyndelsen af februar, og du får 30 ECTS point, når praktikrapporten er godkendt. Du skal selv finde et praktiksted. Tænk over dine faglige interesser og kast dig ud i at kontakte virksomheder og skrive ansøgninger.

Krav til praktik

  • Du skal i praktik 100 arbejdsdage, ferie og helligdage skal trækkes fra perioden.
  • Dine opgaver skal være relevante for dit studie, så du kan bruge noget af det, du har lært.
  • Din virksomhedsvejleder skal have en relevant uddannelse, der er på niveau med diplomingeniør eller højere.
  • Du skal have en vejleder på DTU (det kan vi hjælpe med at finde, når du har fundet et praktiksted)
  • Det skal fremgå af din kontrakt om du får løn eller ej.

Hvis virksomheden vil bruge deres egen kontrakt, gør du det. Ellers har DTU en kontraktskabelon, som kan bruges, når du laver aftale med virksomheden.

Opgaver under praktik

Under praktik kan du have mange forskellige typer opgaver.

  • Du kan være en del af den daglige drift i firmaet (f.eks. arbejde med kvalitetskontrol).
  • Du kan arbejde som en del af et projekt (optimering af processer, udvikling af produkter o.lign.).
  • Du kan både være en del af den daglige drift og arbejde på mindre projekter.

Sammen med virksomheden finder du ud af, hvilke opgaver, du skal løse under praktikken.

Godkendelse af praktik

Din opgaver under praktikken skal beskrives som en del af kontrakten, eller som et dokument ved siden af kontrakten. Opgaverne skal godkendes af praktikkoordinator Peter Ruhdal Jensen.

Under og efter dit praktikforløb skal du lave en rapport, der beskriver det projekt, du har arbejdet med, føre en dagbog/ugebog over praktikforløbet og en virksomhedsbeskrivelse. Din rapport over forløbet skal afleveres til din praktikkoordinator senest 14 dage efter afslutningen af praktikken.

Informationsmøde

Det bliver holdt informationsmøde om praktik den 13 september 2024 kl. 13-15 på DTU.

Har du spørgsmål til praktikken iøvrigt kan du kontakte Else Tranholm Mortensen, der er administrativ praktikkoordinator.