Udbrudseftersporing

DTU Fødevareinstituttet er en del af det nationale beredskab for fødevare- og vandoverførte sygdomsudbrud hos mennesker. Efterforskningen af fødevare- og vandoverførte udbrud sker i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.

DTU Fødevareinstituttet er fast repræsenteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som koordinerer udbrudseftersporing i Danmark.

Det kan være svært at efterspore en direkte forbindelse mellem patienter og smittekilde. Ofte bliver tilfældene beskrevet som sporadiske, selv om de egentlig hører til et udbrud.

Redskaber i eftersporingsarbejdet

I et specifikt udbrud bliver syge personer identificeret ved hjælp af forskellige mikrobiologiske typningsmetoder (serotypning, typning af antibiotikaresistens og DNA-typning). Resultaterne  sammenholdes med oplysninger om, hvornår sygdom startede, samt hvad og hvor patienterne har spist etc.

Typingsresultater fra patienter sammenlignes med typningsresultater fra fødevarekilder, hvilket udgør et vigtigt redskab i udbrudseftersporing.

Det antages, at kun en mindre del af de mennesker, som bliver syge i et udbrud, bliver indrapporteret til den centrale Fødevare Udbruds Database. Det er der flere grunde til:

Ikke alle, der bliver udsat for smitte, bliver syge; kun nogle af de mennesker, der bliver syge går til lægen; og kun nogle af patienterne, der går til lægen får en prøve udtaget til diagnosticering.

Mere information om undersøgelser af udbrud i Danmark er tilgængelig på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Mistanke om fødevareoverført sygdomsudbrud

En mistanke om udbrud kan opstå både centralt og lokalt:

  • Lokal mistanke om et fødevareoverført udbrud bliver anmeldt til den lokale embedslæge og/eller den lokale Fødevareregion, som derved får kendskab til en restaurant, en selskabsmiddag eller lignende, der måske er årsag til, at flere mennesker er blevet syge
  • Central mistanke hvor Statens Serum Institut ser en stigning i antallet af tilfælde med en bestemt type bakterie. Tilfældene kan eventuelt være lokaliseret til et bestemt geografisk område
  • Veterinær mistanke hvor DTU Fødevareinstituttet eller Fødevarestyrelsen får en mistanke om, at der er noget galt med en besætning, et slagteri eller en virksomhed.

Mistanke om et fødevare- eller vandoverført sygdomsudbrud kan anmeldes til den lokale Fødevareregion under Fødevarestyrelsen.

 

 

Kontakt

Jette Sejer Kjeldgaard
Postdoc
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 69