Tilmeld dig netværk om kemisk risikovurdering

PARCopedia er et interaktivt netværk til vidensdeling om kemiske risikovurderinger, som indgår i platformen PARC: The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals. DTU Fødevareinstituttet deltager i flere forskningsprojekter i PARC.

Billede af kolber