Høring: EFSA-vurdering af mineralolie kulbrinter i fødevarer

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA har opdateret vurderingen af mineralolie kulbrinter i fødevarer og sendt et udkast til en ny vurdering i høring med svarfrist den 30. april 2023.