Image supplied

Grænsen for sikkert indtag af bisphenol A bør sænkes

torsdag 16 dec 21

Kontakt

Sofie Lindskrog Christiansen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 25

Bisphenol A – et særligt problematisk stof

Bisphenol A er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer, fordi det skader fertiliteten og er hormonforstyrrende. EU har derfor forbudt brugen af stoffet i en række produkter, der er rettet specifikt mod børn, som f.eks. sutteflasker og drikkekopper.

EFSA foreslår en ny, markant lavere grænse for et tolerabelt indtag af bisphenol A. Den videnskabelige vurdering, der ligger til grund for den foreslåede grænseværdi, er sendt i høring med svarfrist den 8. februar 2022.

Ny viden om bisphenol A’s sundhedsskadelige effekter har fået den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, til at sænke grænsen markant for det tolerable daglige indtag. Stoffet er i vid udstrækning blevet brugt i f.eks. plastmaterialer, konservesdåser og kasseboner.

Det er særligt nye studier, der viser, at bisphenol A påvirker immunforsvaret i negativ retning, som får EFSA til at foreslå en markant lavere indtagsgrænse på 0,04 nanogram per kilo kropsvægt per uge. Det er 100.000 gange lavere end den hidtidige grænse fra 2015.

EFSA har ved hjælp af data for indtag af bisphenol A beregnet forskellige indtagsscenarier. De viser, at både personer med et gennemsnitligt og et højt indtag af stoffet vil overskride den nye grænse og dermed potentielt set være udsat for en sundhedsrisiko.

Læs mere

Gå til EFSA’s website for at finde den foreløbige vurdering og se, hvordan du sender et høringssvar inden den 8. februar 2022: Bisphenol A: EFSA draft opinion proposes lowering the tolerable daily intake. Du kan også deltage i et møde den 24. januar 2022, hvor deltagere kan stille spørgsmål til eksperterne. Læs mere om mødet på EFSA’s website.

Forskning fra bl.a. DTU Fødevareinstituttet har tidligere dokumenteret flere af de hormonforstyrrende  effekter ved stoffet: Bisphenol A i lave doser kan påvirke sædkvalitet, brystvæv og adfærd.

Find mere information om bisphenol A og hvordan du kan forsøge at undgå indtag af stoffet på Fødevarestyrelsens website: Kemiske stoffer i maden.