Tang kan indeholde sundhedsskadelige stoffer

Fødevaresikkerhed

DTU Fødevareinstituttet har vurderet risikoen ved at bruge tang som fødevare. Vurderingen peger på, at flere tangarter indeholder sundhedsskadelige stoffer, og at især et højt indhold af uorganisk arsen, cadmium og jod i nogle tangarter vækker bekymring. Samtidig viser vurderingen, at der mangler viden på området.

DTU Fødevareinstituttet har vurderet risikoen ved at bruge tang som fødevare. Vurderingen peger på, at flere tangarter indeholder sundhedsskadelige stoffer, og at især et højt indhold af uorganisk arsen, cadmium og jod i nogle tangarter vækker bekymring. Samtidig viser vurderingen, at der mangler viden på området.

Der har de seneste år været mere og mere fokus på tang som fødevare. Det gælder både tang, der vokser i de danske farvande, og udenlandsk tang, som kan købes i butikkerne. DTU Fødevareinstituttet har vurderet risikoen ved at spise tang med særlig fokus på indholdet af uorganisk arsen, tungmetaller, jod og naturlige giftstoffer.

Vurderingen viser, at indholdet af de potentielt sundhedsskadelige stoffer varierer meget fra art til art. Mulige risici afhænger derfor af, hvilken tangart man spiser. De sundhedsskadelige effekter er primært relateret til længere tids indtag. 

Tang kan indeholde uorganisk arsen og tungmetaller

Uorganisk arsen øger risikoen for kræft i blandt andet lungerne selv ved meget lavt indtag. Den videnskabelige litteratur på området viser, at butblæret sargassotang, der vokser i danske farvande, og den asiatiske hijikitang, der sælges kommercielt, har et højt indhold af uorganisk arsen.

Nogle udenlandske undersøgelser viser, at visse tangarter kan ophobe det giftige tungmetal cadmium, og et højt indtag af cadmium over mange år kan give nyreskader.

"Danskerne får i forvejen meget uorganisk arsen og cadmium, så fra et sundhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at der ikke kommer nye kilder, der kan øge danskernes indtag", siger seniorrådgiver Max Hansen fra DTU Fødevareinstituttet. 

Jod i store mængder er skadeligt

Mange tangarter indeholder store mængder jod, særligt kombutang. Hvis man gennem længere tid spiser tang med et høj jodindhold, kan man nemt komme til at overskride den øvre grænse for indtagelse af jod. I udlandet har der været flere alvorlige tilfælde af forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, som skyldes kombutang. 

Naturlige giftstoffer i tang

Udover at indeholde jod, uorganisk arsen og cadmium kan tang også indeholde naturlige giftstoffer som eksempelvis nervegiftene kainsyre og domoinsyre, der findes i enkelte udenlandske tangarter.

I Danmark kender man kun en naturligt forekommende tangart, der kan indeholde kainsyre. Det er søl, der også bliver solgt under navnene dulse eller dillisk. Det er ikke afklaret, om indholdet af kainsyre i søl er stort nok til at være sundhedsskadelig.

"Normalt anses de danske tangarter ikke for at være giftige, men det er en viden, der er dårligt videnskabeligt funderet. Den er primært baseret på, at vi i Danmark ikke har kendskab til nogen akutte tilfælde af forgiftninger ved at spise tang fra danske farvande. Vi kan derfor ikke afvise, at der er tangarter i danske farvande, som kan give alvorlige forgiftninger", siger seniorrådgiver Pelle Thonning Olesen fra DTU Fødevareinstituttet. 

Næringsstoffer i tang

Tang indeholder også nogle vigtige næringsstoffer, og derfor kan nogle tangarter være et gavnligt supplement til danskernes kost, hvis man spiser dem i den rette mængde. 

Læs mere

Læs e-artiklen: Tang kan indeholde sundhedsskadelige stoffer (pdf).

Læs også Fødevarestyrelsens råd om tang på websitet Mad Med Mindre Kemi