Photo: Centers for Disease Control and Prevention

DTU resistensekspert blandt verdens mest indflydelsesrige forskere

tirsdag 10 dec 19

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Professor og antibiotikaresistensekspert Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet er blandt de mest indflydelsesrige videnskabsfolk i verden.

Det amerikanske analysefirma Clarivate Analytics offentliggør hvert år en ”Highly Cited Researchers”-liste over verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk. Opgørelsen identificerer forskere, der i det seneste årti har bidraget til det højeste antal af de videnskabelige artikler indenfor deres forskningsfelt, som figurerer blandt den øverste procent af citerede publikationer.

Mens der er mange millioner forskere på verdensplan, indeholder Clarivates liste kun navnene på de 6.008 mest citerede. En af dem er professor Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet. Det er andet år i træk, at hans navn optræder på listen.

Frank Møller Aarestrup arbejder i sin forskningsgruppe bl.a. med at opbygge en ramme for overvågning af antibiotikaresistens og smitsomme sygdomme globalt. Gruppen har eksempelvis undersøgt, om analyser af toiletaffald fra international flytrafik eller spildevand opsamlet i byer verden over, kan bruges til en sådan global overvågning.

Gruppens forskning har også spillet en betydelig rolle i arbejdet med sikre hensigtsmæssig brug af antibiotika til mennesker og dyr for at undgå fremmarch af resistente bakterier – både i Danmark og internationalt.

Læs mere

Find opgørelsen over verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk på Clarivates website: Highly Cited Researchers.

Hør flere eksempler på, hvordan forskning fra DTU Fødevareinstituttet gør en forskel ved at forebygge sygdom og fremme sundhed, udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning, og skabe bæredygtige teknologiske løsninger i denne korte video.

Læs også om Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år på DTU Fødevareinstituttets temasite om antibiotikaresistens.