Photo: Colourbox.com

Kunstige urinblærer skal hjælpe 400 millioner mennesker

Kunstige organer Nanomedicin Sundhed og sygdomme

En kunstigt fremstillet urinblære vil i fremtiden kunne hjælpe 400 millioner mennesker, der lider af sygdomme i urinblæren. Postdoc Fatemeh Ajallouiena fra DTU Fødevareinstituttet har modtaget en talentpris fra Det Frie Forskningsråds initiativ Sapere Aude til et projekt, hvor hun vil udvikle en ny teknik til at fremstille de kunstige urinblærer.

Urinblæren er en stor elastisk beholder, der opsamler den urin, der bliver produceret i nyrerne. Mere end 400 millioner mennesker verden over lider af sygdomme i urinblæren - for eksempel infektioner, medfødte urinblærerelaterede sygdomme eller urinblærekræft, som er den femte hyppigste kræftform i de industrialiserede lande.

Udvikler ny teknik til fremstilling af urinblærer

Den mest benyttede kirurgiske behandling af urinblæren er at erstatte eller forstærke den syge urinblære med væv fra et stykke tarm. Denne teknik er dog stærkt afhængig af donorer og kan medføre komplikationer som blandt andet fejlernæring og kroniske infektioner. Postdoc Fatemeh Ajallouiena kan nu med en bevilling fra Det Frie Forskningsråds initiativ, Sapere Aude, udvikle en ny teknik til fremstilling af kunstige urinblærer. Teknikken skal også kunne anvendes til at forny beskadigede dele af en blære.

De kunstige urinblærer skal fremstilles af såkaldte autologe celler. Det er celler fra patienten selv og nogle særlige syntetiske formgivende strukturer, der fungerer som en guide til, hvordan urinblæren skal opbygges.

Formålet med projektet er dels at studere den hastighed, som cellerne vokser med, dels at udvikle såkaldte funktionelle komponenter i nanometerskala, som kan tilføre terapeutiske stoffer til den urinblære, der er under opbygning. De terapeutiske stoffer er for eksempel lægemidler, der kan fremme reparationen eller fornyelsen af blæren.

Talentprisen gives til de mest talentfulde forskere

Bevillingen Sapere Aude gives til forskertalenter med ekstra ambitiøse forskningsmål. Formålet med prisen er at skabe karriereveje og fastholde de mest talentfulde yngre forskere samt skabe de bedste rammer for at fremme forskernes mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer.

Projektet bliver gennemført i DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Karolinska Institutet og Uppsala Universitet.

Læs mere

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse og portræt af Fatemeh Ajallouiena.

Læs mere om Det Frie Forskningsråds initiativ Sapere Aude.