Photo: Colourbox.com

Vær varsom med at smage på frø fra bøgetræer

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed

Hvis en tur i efterårsskoven giver lyst til at smage på bøgetræets frø (bog), er det bedst at nøjes med et par stykker. Hvis du spiser så få som 10 bog, kan det nemlig forårsage akutte forgiftninger hos mennesker. Det viser en risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet, som fraråder at bruge bog i madlavningen.

Mange har gået en efterårstur i bøgeskoven og måske samlet bøgetræets piggede skaller op, taget det trekantede frø (bog) ud, fjernet frøskallen og spist kernen indeni. En risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet viser dog, at det ikke er risikofrit at spise større mængder bog.

Flere hundrede forgiftet af at spise bog

En litteraturgennemgang viser, at forskellige europæiske befolkninger har spist bog – både som snacks, som erstatning for nødder, men også i nødstilfælde, når de har manglet mad og derfor har tilsat malede bog til brødmel for at få melet til at strække længere. Men selvom bog har været spist før i tiden, har brugen ikke været sundhedsmæssig uproblematisk.

Den første beskrivelse af forgiftning med bog stammer fra 1795. I Holland blev flere hundrede mennesker akut syge i 1942 efter at have spist så lidt som 10-20 rå eller varmebehandlede bog. I bedste fald var symptomerne opkastning og diarré, mens nogle mennesker i værste fald besvimede eller blev bevidstløse. De fleste var friske igen efter et døgn. 

I Danmark advarer Giftlinjen om, at forgiftninger kan forekomme efter indtag af større mænger bog, men giftigheden varierer meget. Hvis et mindre barn har indtaget mere end 10 bog, anbefaler Giftlinjen at give barnet væske og eventuelt kontakte en læge.

Giftstofferne er ukendte

Hvilket giftstof eller giftstoffer, der forårsager forgiftningerne, er ikke kendt. Kemiske analyser i en gammel undersøgelse har påvist, at bog har et indhold af oxalat/oxalsyre på linje med indholdet i planter som spinat og rabarber, der er kendt for at have et højt indhold af oxalat/oxalsyre.

DTU Fødevareinstituttet vurderer, at det er usandsynligt, at oxalsyre har været årsag til forgiftningerne. Dels er mængden af bog, der i nogle tilfælde har gjort folk syge, meget små, dels ligner symptomerne ikke helt dem, som andre oxalsyre/oxalatholdige planter har forårsaget.

Det er nødvendigt at lave flere kemiske analyser med moderne metoder for at kunne identificere de mulige giftige indholdsstoffer i bog. Uanset hvilke indholdsstoffer er årsag til forgiftningerne, ser det dog ikke ud til, at varmebehandling ødelægger dem.

DTU Fødevareinstituttet vurderer, at eftersom indtag af blot 10 bog i uheldigste tilfælde kan give forgiftningssymptomer, bør man hverken spise større mængder bog eller bruge dem i madlavningen.

Læs mere

Læs mere om vurderingen i DTU Fødevareinstituttets e-artikel: Risikovurdering af bog (frugten fra bøgetræet) som fødevare. 

Læs også en tidligere e-artikel fra instituttet, som slår fast, at blot fordi noget er naturligt, er det ikke nødvendigvis sundt at spise: Det naturlige er ikke altid ufarligt – naturlige giftstoffer i dyrkede og indsamlede vilde planter. I artiklen er en liste over planter, som man har tradition for at spise i Danmark, og som det anses for uproblematisk at indsamle.