Photo: Colourbox.com

Helhedsvurderinger på dagsordenen i Europa

Fødevarer og fiskeri
Et europæisk ekspertnetværk vil videreudvikle og udbrede brugen af helhedsvurderinger til at bedømme, om en fødevare overordnet set er god eller dårlig for folks sundhed. Netværket er blevet til på en ekspertworkshop, som forskere fra DTU Fødevareinstituttet har holdt i København i maj 2017 med økonomisk støtte fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Mange fødevarer kan have både positive og negative konsekvenser for folks sundhed, økosystemers bæredygtighed og samfundsøkonomien. I løbet af det sidste  årti har forskere i stigende grad interesseret sig for at bruge kvantitative metoder, der kan holde disse konsekvenser op imod hinanden for at vurdere fødevarens samlede effekt.

Sådanne helhedsvurderinger kan bruges i udformningen af kostråd om at spise fisk for et godt helbred, så de også inkluderer anbefalinger om f.eks. at spise arter, som kan produceres bæredygtigt og rentabelt. 

En workshop arrangeret af DTU Fødevareinstituttet har i maj 2017 samlet de førende europæiske eksperter indenfor feltet for at udveksle erfaringer med at anvende helhedsvurderingsmetoder på fødevaresikkerhedsområdet.   

Samarbejder om at udbrede kendskab

Deltagerne har på workshoppen identificeret områder, hvor metoderne har brug for at blive forbedret og måder hvorpå eksperterne kan samarbejde på tværs af landegrænser for at udbrede forståelsen for og brugen af helhedsvurderinger i Europa.

Det vil netværket – som ledes af DTU Fødevareinstituttet – bl.a. gøre gennem fælles undervisningstilbud rettet mod eksempelvis ph.d.-studerende, forskere og myndigheder. Netværket vil også søge midler til projekter, der skal videreudvikle metoderne.

Tager ved lære af hinanden

Helhedsvurderinger er primært slået igennem som et forskningsområde i Europa, men der er stor forskel på den erfaring, forskere fra de europæiske lande har på området.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har f.eks. stor erfaring i at helhedsvurdere fødevarer, som afvejer de sundhedsgavnlige og -skadelige egenskaber, mens deres kollegaer i Holland er gået et skridt videre og arbejder på at inddrage bæredygtighed og økonomi i vurderingen.

Gennem netværket kan fagfæller i de forskellige lande således lære af hinandens erfaringer og kompetencer.

Læs mere

Ekspertworkshoppen har fået økonomisk støtte fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

DTU Fødevareinstituttets forskning i, hvordan helhedsvurderinger kan udvikles og optimeres, er nærmere beskrevet i instituttets nyhed fra den 31. marts 2016: Helhedsvurdering: Hvor sundt er det, du spiser?