Campylobacterbakterier. Foto: CDC - Centers for Disease Control and Prevention

Salmonella- og campylobacterinfektioner er stagneret i Europa

tirsdag 08 jan 19

Antallet af Europæere, der får en salmonella- eller campylobacterinfektion, er stagneret. Det vil kræve nye tiltag at nedbringe antallet at syge yderligere, konkluderer EFSA.

Adgang til pålidelige og opdaterede data er afgørende for at kunne planlægge tiltag til at bekæmpe forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarekæden og forebygge sygdom i mennesker. 

Derfor udgiver den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, årlige rapporter om, hvor mange europæere der er blevet syge af 14 forskellige zoonoser, samt i hvilke dyrearter og fødevarer de sygdomsfremkaldende mikroorganismer er fundet.

Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Campylobacter indtager stadig tvivlsom førsteplads

Rapporten for 2017 viser, at campylobacter med 246.158 sygdomstilfælde fortsat er den bakterie, der gør flest syge i Europa. I fødevarer registreres campylobacter oftest i kyllingekød (37,4%) og kalkunkød (31,5%).

Salmonella har i 2017 været årsag til 91.662 sygdomstilfælde. Salmonella har samtidig været den mest almindelige årsag til fødevareoverførte sygdomsudbrud i Europa, hvor de mest almindelige kilder til udbruddene er æg og kød/kødprodukter.

Kurven for antallet af årlige salmonellatilfælde i Europa har været faldende siden 2008, men er i de seneste par år stagneret. EFSA vurderer i den nye rapport, at det vil kræve nye tiltag, hvis antallet af salmonellainfektioner skal reduceres yderligere.

Stilstand i antallet af listeriatilfælde

Et lille fald i antallet af listeriainfektioner er registreret fra i alt 2.509 tilfælde i 2016 til i alt 2.480 tilfælde i 2017. Antallet af listeriainfektioner har ellers været stigende i løbet af de sidste fem år. I fødevarer er listeria oftest registreret i fisk og fiskeprodukter (6%) samt spiseklare salater (4.2%).

Der er en meget høj dødelighed blandt personer, der får en listeriainfektion. Eksempelvis har sygdommen haft en dødelig udgang for hver fjerde europæer over 84, som blev smittet med listeria i 2017. Blandt hele gruppen var dødeligheden en ud af 10.

Læs mere

Få adgang til hele rapporten via EFSA’s website: EU summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017.

Læs også om forekomsten af zoonoser i mennesker, fødevarer og dyr i Danmark i Annual Report on Zoonoses in Denmark 2017 (pdf), som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, press@efsa.europe.eu.