Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Ændrede vaner præger 2020 salmonellasmittekilderegnskabet

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed

Udlandsrejser var for første gang i årevis ikke primær årsag til salmonellasygdom blandt danskere i 2020. Det viser nye tal fra DTU Fødevareinstituttet.

Danskernes ændrede vaner i 2020 har sat et aftryk i salmonellasmittekilderegnskabet for året. Opgørelsen estimerer, hvor stor en andel af de registrerede salmonellatilfælde i Danmark, der tilskrives forskellige kilder. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet regnskabet.

I 2020 blev næsten halvt så mange salmonellainfektioner registreret som året før.

I mange år har udlandsrejser været årsag til flest salmonellatilfælde. Men fordi danskerne på grund af coronarestriktioner rejste langt mindre i 2020, var udlandsrejser sidste år kun årsag til knap 20% af de i alt 614 registrerede salmonellainfektioner.

Sædvanligvis er cirka halvdelen af de registrerede infektioner rejserelaterede.

Dansk svinekød er estimeret til at være den fødevarekilde, som i 2020 har gjort flest syge. I alt 22% af sygdomstilfældene tilskrives dansk svinekød, fulgt af importeret svine- og andekød (hhv. 9% og 6%).

Sammenligner man tallene for 2019 og 2020 direkte, er der sket en stor procentvis stigning i antallet af salmonellatilfælde, som tilskrives dansk svinekød. I 2019 var der tale om 8%.

Den relative stigning ser dog først og fremmest så stor ud, fordi antallet af rejserelaterede tilfælde er styrtdykket (fra 419 til 111). Den absolutte stigning i antal tilfælde, som tilskrives dansk svinekød, er noget mindre, men dog stadig en stigning fra 2019 til 2020.

Læs mere

Det detaljerede salmonellasmittekilderegnskab er beskrevet i et appendiks til zoonoserapporten for 2020: Trends and sources in human salmonellosis 2020. Zoonoser er sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker.

Læs årsrapporten om zoonosesituationen i Danmark: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 (pdf). Læs også om tallene i årets rapport i en pressemeddelelse: Coronarestriktioner udløser færre fødevarebårne sygdomstilfælde.