Photo: Colourbox.com

103 millioner baner vejen til fremtidens fødevareforskning

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Fødevareteknologi
DTU skal sammen med andre parter skabe et fælles højteknologisk laboratoriecenter, FOODHAY, der skal udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild.

Ny viden om mad og ingredienser, der kan forbedre fødevarers kvalitet og gavnlighed for sundheden. Eller forskning i forbrugernes sanser og adfærd, så producenterne og butikkerne kan præsentere det sunde og bæredygtige bedre.

Det er nogle af målene med forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory (FOODHAY), som Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager til med 51,5 millioner kroner.

Konsortiet bag FOODHAY bidrager med et tilsvarende beløb, så den samlede investering bliver ca. 103 millioner kroner. Konsortiet består af Aarhus Universitet, DTU, Københavns Universitet, Arla og Teknologisk Institut, og de nye forskningsfaciliteter bliver fordelt blandt dem.

Dermed får danske fødevareforskere og virksomheder helt nye muligheder for at leverere ny viden, teknologi og innovative løsninger indenfor mad og ingredienser – udover at det understøtter forskningssamarbejdet mellem universiteterne.

Læs mere

Se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet: 51 millioner baner vejen til fremtidens fødevareforskning og fra Aarhus Universitet: 103 mio kr. baner vejen til fremtidens fødevareforskning.