Rugbrød. Foto: Colourbox.dk

Saltreduceret brød falder i god smag

tirsdag 13 jul 21

Kontakt

Anne Dahl Lassen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 43

Kontakt

Nanna Louise Riis
Ph.d.
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
38 16 31 10

Kontakt

Ulla Toft
Professor
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
29 99 78 77

Forbrugere spiser gerne saltreduceret brød, uden de kompenserer ved f.eks. at spise større mængder saltholdigt pålæg eller andre saltholdige fødevarer. Mindre salt i forarbejdede fødevarer er en vigtig vej til at nedbringe danskernes alt for høje saltindtag.

Danskere spiser i gennemsnit cirka 50% mere salt end det anbefalede daglige indtag på 5-6 gram. For meget salt i kosten øger risikoen for eksempelvis at udvikle forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

Hovedparten af saltindtaget kommer fra forarbejdede fødevarer. Derfor vil det have en langt større effekt, hvis producenter skærer ned på saltet, end at forbrugere bruger mindre i madlavningen eller ved bordet. Et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet har undersøgt effekten af at spise saltreduceret brød på en forbrugers samlede saltindtag, eftersom brød er en af de væsentlige kilder til salt i kosten.

89 familier har deltaget i et fire-måneder langt studie, hvor de tilfældigt blev inddelt i tre grupper: 

Den ene gruppe spiste brød med et ’normalt’ saltindhold, der svarer til det gennemsnitlige saltindhold i brød fra industrien (1,2 gram salt per 100 gram, hvilket svarer til Nøglehulsmærkets krav for rugbrød).

Den anden gruppe spiste brød, der i løbet af en måned gradvist blev bagt med mindre og mindre salt.

Den tredje gruppe fik både det saltreducerede brød og vejledning i, hvordan man f.eks. vælger produkter med mindre salt, og hvordan brug af smagsforstærkere som krydderurter kan mindske behovet for at tilsætte salt i madlavningen.

Præference for brød med 1/3 mindre salt

Ved starten af studiet blev en blindsmagning gennemført blandt alle deltagere over 10 år mellem brød med et normalt saltindhold, brød med 1/3 mindre salt og brød med 2/3 mindre salt. Ved blindsmagningen kunne deltagerne mindst lide brødet med 2/3 mindre salt, mens der ikke var forskel på deres præferencer i forhold til de to andre typer. 

En ny blindsmagning ved studiets afslutning viste, at familier, som havde spist saltreduceret brød, i højere grad kunne lide brødet med mindre salt sammenlignet med familier, som havde fået brød med almindeligt saltindhold. Alle tre grupper kunne dog bedst lide brødet, der indeholdt 1/3 mindre salt.  

Således giver studiet god grund til at antage, at forbrugerne tilpasser deres præferencer efter saltindholdet i brødet og brødindustrien kan således godt sænke saltindholdet i deres produkter, uden det negativt påvirker folks lyst til at spise dem. En sådan opskriftsændring vil være et vigtigt skridt på vejen mod at nedbringe danskernes alt for høje saltindtag.

Målbare resultater

Undersøgelsen viser endvidere, at deltagerne i løbet af interventionen ikke spiste mere saltholdigt pålæg eller andre saltholdige fødevarer for at kompensere for det manglende salt i brødet. 

Ifølge målinger af de voksne deltageres urin faldt saltindtaget blandt gruppe to med 0,8 gram dagligt i gennemsnit, mens det gennemsnitlige fald var på 1,5 gram dagligt blandt de voksne i gruppe tre. 

Den største reduktion opnås altså ved både at nedbringe saltindholdet i forarbejdede fødevarer og informere forbrugere om måder, forbrugere selv kan skære ned på saltet i kosten og gå efter de mindre saltholdige produkter i butikkerne.

Læs mere

Interventionsstudiet og de sensoriske resultater er beskrevet nærmere i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Food Quality and Preference: Impact of salt reduction interventions on salt taste sensitivity and liking, a cluster randomized controlled trial

Nanna Louise Riis’ studie, som er med til at understøtte FN’s Verdensmål 3 om at sikre et sundt liv for alle, er gennemført hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere om konsekvenserne ved at spise for meget salt og find inspiration til at skære ned på indtaget på Fødevarestyrelsens website: Salt.